Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 1 kwietnia 2021 roku

Kietrz, dn. 09.04.2021 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 1 kwietnia 2021 roku

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13:00

Stan Komisji Rewizyjnej:

- wszyscy obecni: Lech Duda, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz

Stan Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:

- wszyscy obecni: Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Paweł Chruściel

Stan Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych:

- obecni: Małgorzata Król, Czesław Lach, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz,

- nieobecny Damian Bosowski

Stan Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:

- wszyscy obecni: Lech Duda, Barbara Drzał, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz.

Stan Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji:

- obecni: Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel

- nieobecny Damian Bosowski

 

Uczestnicy posiedzenia:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu- Mirosław Skoczylas,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu- Stanisław Babiniec,

Burmistrz Kietrza – Dorota Przysiężna – Bator

Zastępca Burmistrza- Marceli Głogiewicz.


 

Posiedzenie prowadził Lesław Kuśnierz - Przewodniczący Komisji rewizyjnej. Przedstawił porządek obrad.

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Rozpatrzenie pisma z dnia 12.03.2021 r. Odnośnie planowanego łączenia klas III i IV

2. Rozpatrzenie pisma z dnia 18.02.2021 r. mieszkanki gminy Kietrz w sprawie programu „Czyste Powietrze”

3. Rozpatrzenie pisma z dnia 05.02.2021 r. mieszkanki gminy Kietrz w sprawie podatku

4. Rozpatrzenie pisma z dnia 18.02.2021 r. mieszkańca Kietrza w sprawie miejsc parkingowych na ul. Traugutta

5. Rozpatrzenie pisma KPP Głubczyce z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zakupu samochodu
osobowego

 

Pani Burmistrz omówiła spotkania, które odbyły się z rodzicami klas III i osobno czwartych
i podziękowała, że kilku radnych uczestniczyło w tych spotkaniach. Ogólnie rodzice są na nie w kwestii łączenia klas. Rodzice klas czwartych definitywnie na nie. Natomiast rodzice klas III po rozmowach, po zapoznaniu na jakich zasadach będzie wyglądać dzielenie zespołów klasowych, można było mieć wrażenie, że jakoś tak bardziej się przyjęli tą propozycję. Mówiliśmy o dodatkowych 6 godzinach, na które przeznaczymy z JST

 

Pani Agata Mormul – tak jak mówiła Pani Burmistrz rodzice klas trzecich i czwartych są na nie. Rodzice klas czwartych nie mieli by przeciwwskazań, gdyby pomysł łączenia klas był w przyszłym roku, a nie teraz kiedy jest pandemia.

Jeśli chodzi o komisje to napisałam zdanie odrębne Mam nadzieję ,że przedstawimy rodzicom propozycję jakichś alternatywnych zajęć dodatkowych. W kwestii oszczędności, jestem po rozmowie z moją Panią dyrektor i chce przedstawić w jaki sposób ona już w arkuszu organizacyjnym znalazła oszczędności. Na świadczenie kompensacyjne odchodzi z 16 nauczycieli 10 osób. Koszt jednego nauczyciela to koszt 5000,00 zł, więc to jest 50 000,00 miesięcznie, aczkolwiek trzeba uwzględnić odprawy, które otrzymają ci nauczyciele z racji przejścia na świadczenie kompensacyjne. To nie są łatwe rozmowy. Pozostali nie wyrazili zgody na odejście, a przez to mogą stracić prace młodzi nauczyciele. Pani dyrektor miała telefony od rodziców czwartych klas, że chcą zabrać dzieci ok.9 osób, a wtedy możemy stracić. Chciałabym jeszcze zapytać, ponieważ była komisja rewizyjna w szkole w Nowej Cerekwi i w Zespole Szkół. Moja Pani Dyrektor znalazła oszczędności. Czy Pani dyrektor z Nowej Cerekwi podjęła jakieś kroki celem szukania oszczędności czy wszystko będzie kosztem naszej szkoły. Chciałabym uzyskać na to odpowiedź i zauważyć, że nie wszystkie dokumenty od Pani dyrektor spłynęły. Jeżeli mamy szukać oszczędności to wszędzie.

 

Pani Burmistrz – pismo Pani dyrektor z Nowej Cerekwi spłynęło stosunkowo niedawno. Natomiast pismo z ZS Szkół dużo wcześniej i zdążyliśmy je przeanalizować, przeprowadzić rozmowy i spotkać się z rodzicami. Natomiast pismo z Nowej Cerekwi wpłynęło niedawno i i tutaj jeszcze ja żadnych działań podjąć. Myślę, że będziemy to robić, na poziomie stworzonego arkusza organizacyjnego. Przy czym jedno spotkanie konsultacyjne odbyło się z rodzicami, a wśród nich byli nauczyciele ok dwa tygodnie temu i ono było nie na moje zaproszenie, ale na prośbę rodziców. Także rozmowy i działania z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym dopiero zaczynamy.

 

Pan Lesław Kuśnierz – proszę o przesłanie do wiadomości rady pism i odpowiedzi z obu szkól. Poprosił o zabranie głosu każdego z radnych po kolei

 

Pani Król – doszły do mnie słuchy, że rodzice będą zabierać dzieci i przepisywać do szkoły w Pietrowicach. Słyszałam o 7 osobach. Wiem, że już byli pytać i Pani dyrektor o możliwość przyjęcia ich dzieci do tamtej szkoły.

 

Pani Zuzanna Rogowska – za łączeniem klas, uczyłam się w klasie mało licznej i większej i jakoś różnicy nie widzę.

 

Pan Paweł Chruściel – z punktu widzenia ekonomicznego musimy podjąć decyzję o połączeniu klas, natomiast z punktu widzenia rodziców oczywiście potrafię ich zrozumieć., że lepiej się uczy Przy podjęciu decyzji powinniśmy iść w stronę, że jak łączymy to obie klasy, a nie robić wyjątków.

 

Pan Stanisław Babiniec – jeżeli jest stanowisko, aby trzecie klasy połączyć a czwarte nie, to ja bym szedł w tym kierunku.

 

Pani Zofia Janusz klasy należy połączyć, sama byłam uczennicą bardzo licznych klas. Chodziłam do szkoły na Kościuszki. Było to bardzo uspołeczniające, miało wpływ na zrozumienie drugiego człowieka. Dzisiaj narzekamy, że dzieci nie mają z kim się spotkać. Ostatnio Pani Burmistrz komentowała nam audyt, że jest to dobre kiedy dzieci uczą się w liczniejszych klasach.

 

Pan Lech Duda – uczestniczyłem w spotkaniach z rodzicami. Rodzice czują się skrzywdzeni tym ,że ich dziecko będzie chodziło do klasy 24-osobowej. Nawet dziś z rana miałem telefony, że to nie jest dobre, ile my zaoszczędzimy i co zrobimy za te pieniądze. Czy nie lepiej zamknąć basen? Jest audyt, na który wydaliśmy pieniądze z gminy, gdzie Pani która go sporządzała wskazuje ewidentnie na różnego rodzaju możliwości zaoszczędzenia. To nie jest ze skutkiem gorszym czy ze szkodą dla dzieci. Dlatego dziwię się tutaj Pani Mormul, że teraz dopiero Pani Dyrektor szuka oszczędności, bo są Panie, które mogą iść na tą wcześniejszą emeryturę. Czy rok temu nie mogła żadna z tych pań iść? Każdy radny składa ślubowanie, aby służyć wszystkim mieszkańcom i dobru gminy. Pani przedstawiła swojej zdanie jako prezes związków, jak to się ma do ślubowania. Trzeba podejść racjonalnie i myśleć o wszystkich.

 

Pan Czesław Lach – ze względu na oszczędności trzeba ten krok zrobić. Od czegoś zacząć. Z roku na rok widać, że liczba uczniów jest mniejsza.

 

Pani Małgorzata Bajer – ja się odniosę do tego, że jest stanowisko, że łączyć klasy trzecie a czwarte nie. Gdym ja miała dziecko w trzeciej klasie to jutro jestem z pismem w urzędzie dlaczego tak. Jeżeli już mamy podjąć decyzję to wspólnie dla jednej i drugiej klasy.

 

Pani Barbara Drzał – ja jestem za tym, aby trzecie klasy połączyć, natomiast z czwartych wystarczy, że zabiorą nam pięcioro dzieci to się to nie opłaca i to już jest poważna sprawa. Czwartych bym nie łączyła.

 

Pani Beata Głogiewicz – jeżeli chodzi o trzecie klasy to tak, czwarte nie.

 

Pan Bartłomiej Górka – jestem za połączeniem obydwu klas.

 

Pan Mirosław Skoczylas – każdy ma prawo do własnego zdania. Proszę państwa dochodzą głosy, że rodzice zabiorą dzieci. Naprawdę myślicie, że Pietrowice otworzą oddział 17 osób, żeby dopłacać?

 

Małgorzata Król – na ta chwilę jest 17 tam.

 

Pan Mirosław Skoczylas – to w takim razie tam będzie 26 jak rodzice zabiorą dzieci od nas, jaki jest sens? Jestem radnym. Odpowiadamy za całość i tak tez powinno się postępować. Nie możemy robić wyjątków, że jednych połączymy, a drugich nie . Trzeba zrobić tak, aby nie było czternastych pensji. Bazując na ościennych gminach, one polikwidowały wszystkie dodatkowe godziny. Dopłacają mniej do oświaty niż my, a my się zastanawiamy czy łączyć klasy. Ja nie jestem przeciwnikiem oświaty, ale teraz dopłacamy już ok 7 milionów, a za niedługo będzie 10. Nie tylko oświata jest naszym obowiązkiem. Mamy też inne zadania i ważne. Uważam, że taka decyzja jest logiczna, ekonomiczna i bez szkody dla dzieci.

 

Pani Burmistrz – na spotkaniu byliśmy pytania czy nie obawiamy się, że rodzice zabiorą dzieci. Owszem obawiamy się, ale z drugiej strony rodzice wskazują, że chcą oszczędzić swoim dzieciom nowości, stresu. Jeżeli dziecko pójdzie do innej szkoły to jet inny budynek, inni nauczyciele, inny zespól klasowy.

 

Pani Agata Mormul – ja się chce odnieść do kilku zarzutów. Na przykład dlaczego nauczyciele, którzy mogą odejść na świadczenie kompensacyjne nie chcą odejść Nie mamy takich narzędzi aby zmusić nauczycieli do odejścia. W tym roku udało nam się przekonać 10 osób. Te rozmowy prowadzone są co roku. Odniosę się jeszcze do tego, że byłam przeciwna likwidacji szkoły w Nowej Cerewki. To wszystko nie jest takie proste. Trzeba poznać wszystkie mechanizmy, a ponadto my możemy chcieć, a kurator będzie mieć inne zdanie. Ponadto mamy możliwość odrębnego zdania, więc je złożyłam. Pamiętajmy także, że na podstawie szkoły w Nowej Cerekwi generowany jest wskaźnik dla szkół stowarzyszeniowych.

 

Małgorzata Król – moja córka była tym rocznikiem, że jako pierwsza w piątej klasie szła do szkoły na Kościuszki, też byłam pełna obaw, a teraz jako rodzice jesteśmy zadowoleni.

 

 

Ad 1.

Głosowanie nad wnioskiem dotyczącym połączenia klas III i IV (z trzech klas dwie w obu przypadkach)

 

Komisja rewizyjna: 3 za, 1 przeciw

Komisja skarg i wniosków: 3 za, 1 przeciw

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 1 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący

 

Wniosek został przyjęty.

 

Ad. 2

Prowadzący obrady Lesław Kuśnierz odczytał pismo Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, z którego wynika, że gmina Kietrz na chwilę obecną nie ma podpisanego porozumienia, a tym samym nie uczestniczy w realizacji Programu „Czyste Powietrze. Trwają prace nad modernizacją porozumienia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Odpowiedź wyjdzie z biura rady.

 

Ad 3.

Głosowanie nad wnioskiem o obniżenie stawek podatku za budynki gospodarcze (pozostałe).

 

Przed głosowaniem Pani Anna Paliga – zastępca głównego księgowego ds. podatków, omówiła pismo z dnia 26.03.2021 r, złożone wcześniej do przewodniczącego Mirosława Skoczylasa.

 

Komisja rewizyjna: 4 przeciw

Komisja skarg i wniosków: 4 przeciw

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 6 przeciw

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 5 przeciw

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 przeciw

 

Wniosek został odrzucony.

 

 

Ad 4.

Prowadzący obrady Lesław Kuśnierz odczytał pismo Kierownika Gospodarki nieruchomościami wraz ze sporządzoną do niego notatką służbową, z których wynika, że mieszkaniec otrzymał dwie propozycje utworzenia parkingu. Po podjęciu decyzji ma zawiadomić tut. Referat, na które miejsce się zdecydował.

Poruszono tez kwestie pasów przy piekarni – Pani Burmistrz wspomniała o spotkaniu, na którym Państwo Podkaliccy obiecali, że zniwelują te pasy.

Zastępca – poproszę kierownika Bednarza, aby przygotował pismo o usunięcie znaku.

 

Ad 5.

Głosowanie nad wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach:

 

Komisja rewizyjna: 3 przeciw

Komisja skarg i wniosków: 3 przeciw, 1 wstrzymujący

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 5 przeciw

Komisja ds. Rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 4 przeciw, 1 wstrzymujący

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 przeciw, 1 wstrzymujący

 

Radny Lech Duda nie uczestniczył w głosowaniu w komisji Rewizyjnej, bo akurat wyszedł na chwilę.

 

Wniosek został odrzucony.

 

Pan radny Babiniec – policja co jakiś czas musi wymieniać samochody. Chciałbym tylko wskazać, że w przypadku braku partycypacji jednego z samorządów to tracą możliwość aplikacji w danym programie. Nie wiadomo jak inne samorządy glosowały, żeby nie było tak, że tylko Kietrz był przeciw.

 

 

Po głosowaniu omówiono sprawy bieżące, m.in.:

 

1. Remont kuchni w Zespole Szkół w Kietrzu

 

Zastępca Burmistrza omówił kosztorys na to zadanie na kwotę 600 000 tys zł, w budżecie na to zadanie jest 450 000,00 zł. Dyskusję zakończono na tym, że zostanie rozpoczęta procedura przetargowa dot. tego zadania.

 

2. Remont ul. Kilińskiego w Kietrzu

 

Zastępca Burmistrza mówił o tym, że zaprosił w tym celu dwóch projektantów, wg których najlepszym rozwiązaniem byłoby palowanie drogi ( ok 600 pali). Wspomniał także, że zaprosili
z Panią Burmistrz przedstawicieli Wód Polskich i zostało uzgodnione, że będziemy współpracować w tej sprawie.

 

Radny Górka wyszedł o godz. 15.05.

 

4. Poruszono także kwestie tworzenia skarpy w celach parkingowych na ulicy Mickiewicza. Pan Kuśnierz zaproponował, aby zrobić tam zakaz parkowania.

 

5. Pan Radny Duda zwrócił się z prośbą, aby wykonawca inwestycji na ul. Różanej w Pilszczu naprawił uszkodzony chodnik. Powinnno to być wyrównane i zasiane trawą.

Ponadto spytał o to, czy wniosek na boisko na ul. Głowackiego został złożony.

 

Zastępca poinformował, że pomimo trudności technicznych w ostatnim dniu składania wniosków udało się aplikować i będzie on realizowany w tym roku.

 

Radny Duda wyszedł o 15.30

 

6. Fundusz Rozwoju Dróg

 

Pani Burmistrz przedstawiła trzy propozycje do programu:

1) ul. Różana Kietrz

2) ul. Mickiewicza Dzierżysław

3) ul. Langenowska Kietrz

z prośbą o ustosunkowanie się, czy składać wnioski.

 

Radni obecni na sali wyrazili aprobatę dla punktu 1) i 2), na które są już projekty.

 

7. Wymiana oświetlenia w Kietrzu – wysłaliśmy zapytania do trzech firm. Wobec możliwości finansowania inwestycji z oszczędności zgoda Rady Miejskiej w Kietrzu polegałaby na przyjęciu uchwały dającej możliwość finansowania przez okres spłaty (3-5 lat) inwestycji z oszczędności.

 

8. Pismo mieszkańca Nowej Cerekwi o partycypację w remoncie drogi (75 000,00 tys mieszkaniec,
86 000,00 gmina).

 

Radni obecni na sali byli przeciwni temu rozwiązaniu.

 

 

9. Porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich odnośnie ul. Raciborskiej.

Pani Burmistrz powiedziała, że czekają na zaproszenie na spotkanie z Marszałkiem w celu
podpisania porozumienia.

 

10. Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Zastępca Burmistrza omówił warunki uzyskania dofinansowania. Od 01.04.2021 r. 80 % daje Bank, a 20% inwestor. Temat został poruszony odnośnie terenu za pocztą.

 


Spotkanie zakończono o godz. 16:00.

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Lesław Kuśnierz