Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz


Termin rozpoczęcia konsultacji:   04 listopada 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji:   12 listopada 2020 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.kietrz.pl
- www.bip.kietrz.pl w zakładce: Aktualności

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Elżbieta Herud – Inspektor ds. oświaty
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

pok. 10
tel. 77 4854356 wew. 14

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz z dopiskiem „Konsultacje Projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej” lub na adres  do dnia 12 listopada 2020 r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu.

 

DOCXFormularz.docx (26,97KB)
PDFZarządzenie.pdf (235,97KB)