Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

5-19 czerwca 2024 r.

 

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje
wraz z harmonogramem konsultacji:

 

PDFUchwała Nr 214/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2024 r. (3,70MB)
DOCXFormularz uwag OCO w Opolu.docx (16,29KB)