Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1883/3 położonej w Kietrzu

Kietrz, dnia 07 maja 2024 r.

WGN.6840.12.2023

 

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2013)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

 

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1, w dniu 7 maja 2024r., na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta, oznaczonej działką nr 1883/3  k.m.5 obręb Kietrz o powierzchni 0,1360 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW  nr OP1G/00021162/3 stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego

w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1 oraz zamieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kietrz.pl

w terminie od  09.05.2024 r. do 16.05.2024 r.