Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 46.A.2024 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 26.03.2024r.

Zarządzenie Nr  46.A.2024

Burmistrza Kietrza

z dnia 26.03.2024r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu nieruchomości oznaczonej działką nr 339/2, położonej w Wojnowicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz oraz ustalenia jej ceny wywoławczej do III przetargu.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) art. 39 ust. 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

             

 

Burmistrz Kietrza zarządza:

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie III przetargu publicznego ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową  położoną w Wojnowicach oznaczoną działką nr 339/2 k.m.2 o pow. 0,7513 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1G/00039925/9 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

 §2. Ustalić cenę wywoławczą do III przetargu w wysokości 37 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy 00/100), cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

 §3. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia  26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator