Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Lubotyńskiej wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową parkingu

PDF08dc441c-05af-dda4-8af4-780001b7fd90.pdf (139,38KB)
PDFSWZ.pdf (567,58KB)
PDFzmiana SWZ-sig.pdf (371,11KB)
PDFzał - nr 3 - do swz - wzór umowy.pdf (472,76KB)
DOCzal-nr-4-do-swz-osw-wykonawcy-wykluczenie 3.doc (67,50KB)
DOCzal-nr-5-do-swz-osw-wykonawcy-warunki-udzialu.doc (57,50KB)
DOCzal-nr-6-do-swz-wzor-zobowiazania-art-118-ust-3-pzp.doc (49,50KB)
DOCzal-nr-7-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-wykluczenie.doc (52,50KB)
DOCzal-nr-8-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-spelnianie-warunkow-udzialu.doc (47,50KB)
DOCzal-nr-9-do-swz-wykaz-robot-wykonanych.doc (91,50KB)
DOCzal-nr-10-do-swz-osw-z-art-117-ust-4-pzp.doc (50,50KB)
DOCzal-nr-11-do-swz-wzor-formularza-oferty.doc (81,50KB)
PDFDecyzja pozwolenie.pdf (1,71MB)
PDFERRATA Opis zmian do zamieszczonego projektu.pdf (137,06KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (279,29KB)
PDFUWAGA DO PRZEDMIARÓW -sig.pdf (375,04KB)
PDFkwota przeznaczona na zadanie-sig.pdf (349,99KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (347,50KB)
PDFzawiadomienie na stronę o wyborze najkorzystniejszej-sig.pdf (311,71KB)


Projekt budowlany:

PDFBioz Lubotyńska.pdf (117,66KB)
PDFMETRYKA Lubotyńska.pdf (207,30KB)
PDFOpis techniczny do projektu budowlanego ulica Lubotyńska.pdf (128,81KB)
PDFOpis techniczny do projektu zagospodarowania terenu Lubotyńs.pdf (98,15KB)
PDFProfil kanalizacji deszczowej.pdf (253,40KB)
PDFProfil podłuzny drogi.pdf (447,57KB)
PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf (12,85MB)
PDFProjekt zagospodarowania terenu Wodociąg oraz kanalizacja de.pdf (10,71MB)
PDFProjekt zagospodarowania terenu-oswietlenie.pdf (49,59MB)
PDFPrzekrój poprzeczny HM 02000.pdf (382,30KB)
PDFPrzekrój poprzeczny HM 10800.pdf (283,36KB)
PDFPrzekrój poprzeczny HM 31000.pdf (311,21KB)
PDFprzekrój poprzeczny projektowanej drogi A-A.pdf (524,50KB)
PDFprzekrój poprzeczny projektowanej drogi B-B.pdf (352,94KB)
PDFPrzekrój typowy.pdf (269,02KB)
PDFSchemat oświetlenia ulicznego.pdf (249,91KB)
PDFSchemat połączenia studzienki z wpustem deszczowym.pdf (222,11KB)
PDFSchemat rozwiązań przy zmianie kierunku.pdf (126,66KB)
PDFSchemat studni kanalizacyjnej.pdf (127,78KB)
PDFSchemat studzienki przyłączeniowej.pdf (195,85KB)
PDFSchemat zasilania szafa oświetlenia ulicznego.pdf (152,23KB)
PDFSzczególy wykonania ulicy.pdf (3,16MB)
PDFWpusty deszczowe.pdf (133,58KB)


Specyfikacje:

PDFSpecyfikacje techniczne Strona tytułowa.pdf (203,68KB)
PDFSST D-01.01.01.pdf (125,76KB)
PDFSST D-01.02.04.pdf (112,67KB)
PDFSST D-03.02.01.pdf (166,81KB)
PDFSST D-03.02.02.pdf (147,31KB)
PDFSST D-04.01.01.pdf (138,96KB)
PDFSST D-04.03.01.pdf (133,28KB)
PDFSST D-04.04.02.pdf (191,65KB)
PDFSST D-04.05.01.pdf (179,45KB)
PDFSST D-04.07.01.pdf (830,68KB)
PDFSST D-05.03.05a.pdf (283,56KB)
PDFSSt D-05.03.05b.pdf (333,27KB)
PDFSST D-05.03.23a.pdf (180,34KB)
PDFSST D-07.01.01.pdf (170,89KB)
PDFSST D-07.02.01.pdf (183,19KB)
PDFSST D-07.07.01.pdf (196,85KB)
PDFSST D-08.01.01.pdf (231,96KB)
PDFSST D-08.03.01.pdf (140,35KB)
PDFSST D-M.00.00.00.pdf (197,12KB)
PDFSST GG-00.12.01.pdf (141,08KB)


Narada koordynacyjna

PDFNarada skany sieć oświetlenia ulicznego.pdf (4,57MB)
PDFNrada skany sieć wod kan.pdf (4,13MB)
JPEGProtokół str 1.jpeg (150,04KB)
JPEGProtokół str 2.jpeg (95,30KB)


Warunki kanalizacja deszczowa

PDFscan mapka kan. deszcz. ul. Lubotyńska Kietrz.pdf (2,76MB)
PDFscan pismo uzg. dla ADP Gł-ce kan. deszcz. ul. Lubotyńska Ki.pdf (643,55KB)


Warunki Tauron

JPEGWarunki przyłączenia Tauron str1.jpeg (119,56KB)
JPEGWarunki przyłączenia Tauron str2.jpeg (205,05KB)
JPEGWarunki przyłączenia Tauron str3.jpeg (122,47KB)


Projekt stałej organizacji ruchu

PDFProjekt Stałej Organizacji Ruchu ul. Lubotyńska.pdf (34,77MB)