Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1883/3, położonej w Kietrz przy ul. Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Kietrz, dnia 29 lutego 2024 r.

WGN.6840.12.2023

 

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2013)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1, w dniu 29 lutego 2024r., na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta, oznaczonej działką nr 1883/3 k.m.5 obręb Kietrz o powierzchni 0,1360 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00021162/3 stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego

w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1 oraz zamieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kietrz.pl

w terminie od  01.03.2024 r. do 08.03.2024 r.