Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana źródła ciepła w budynku MOPSu w Kietrzu i budynku UM w Kietrzu (unieważnione)

PDFogłoszenie o zamówieniu 08dc2df6-ccd7-c024-c67a-d400017906fe.pdf (139,07KB)
PDFPozwolenie konserwatora.pdf (1,77MB)
PDFPozwolenie MOPS.pdf (2,02MB)
PDFPozwolenie UM.pdf (2,31MB)
PDFSWZ.pdf (651,01KB)
PDFzał - nr 3 - do swz - wzór umowy.pdf (483,74KB)
DOCzal-nr-4-do-swz-osw-wykonawcy-wykluczenie 3.doc (67,50KB)
DOCzal-nr-5-do-swz-osw-wykonawcy-warunki-udzialu.doc (57,00KB)
DOCzal-nr-6-do-swz-wzor-zobowiazania-art-118-ust-3-pzp.doc (48,50KB)
DOCzal-nr-7-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-wykluczenie.doc (53,50KB)
DOCzal-nr-8-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-spelnianie-warunkow-udzialu.doc (47,50KB)
DOCzal-nr-9-do-swz-wykaz-robot-wykonanych.doc (92,50KB)
DOCzal-nr-10-do-swz-osw-z-art-117-ust-4-pzp.doc (50,00KB)
DOCzal-nr-11-do-swz-wzor-formularza-oferty.doc (82,50KB)

PDFI pytanie i odpowiedź do SWZ Wymiana źródła ciepła-sig.pdf (322,45KB)

PDFkwota przeznaczona na zadanie-sig.pdf (348,89KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (319,46KB)

PDFzawiadomienie na stronę o wyborze najkorzystniejszej-sig.pdf (314,96KB)

PDFunieważnienie czynności wyboru-sig.pdf (341,28KB)

PDFII zawiadomienie na stronę o wyborze najkorzystniejszej-sig.pdf (314,78KB)

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: 
PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (319,39KB)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu:

1. Projekt budowlany:

1.1 Projekt zagospodarowania terenu:

1.2 Projekt architektoniczno budowlany:

1.3 Projekt techniczny:

1.4 Projekt techniczny instalacje elektryczne:

1.5 Załączniki:

PDFinf. dot. BiOZ.pdf (160,71KB)

 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

3. Przedmiar robót:


Urząd Miejski w Kietrzu

1. Projekt budowlany

1.1 Projekt zagospodarowania ternu:

1.2 Projekt architektoniczno budowlany:

1.3 Projekt techniczny:

1.4 Załączniki projekt budowlany:

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

3. Przedmiar robót: