Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 385/1 i 385/2 położonej w Ściborzycach Wielkich

        Kietrz, dnia 09.01.2024r.

 

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu,

 

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1, w dniu 09 stycznia 2024 r., na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działkami nr 385/1 i 385/2 o łącznej pow. 0.2273 ha, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników..  

 

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego

w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1 oraz zamieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kietrz.pl

w terminie od 10.01.2024 r. do 17.01.2024 r.