Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie w roku 2020

DOCX28/2020 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity rosnącego na dz. o nr ewid. 937 przy ul. Kościuszki 27 w Dzierżysławiu.docx (12,78KB)
DOCX29/2020 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów.docx (12,77KB)
DOCX30/2020 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity rosnącego na dz. o nr ewid. 629 przy ul. Kolejowej 25 w Nasiedlu.docx (12,70KB)
DOCX31/2020 decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity rosnącego na dz. o nr ewid. 629 przy ul. Kolejowej 25 w Nasiedlu.docx (12,73KB)
DOCX32/2020 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła rosnącego na dz. o nr ewid. 1874/11 przy ul. Matejki 24 w Kietrzu.docx (12,65KB)
DOCX33/2020 decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. daglezja jedlica rosnącego na dz. o nr ewid. 1874/11 przy ul. Matejki 24 w Kietrzu.docx (12,68KB)
DOCX34/2020 Budowa obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie.docx (12,91KB)
DOCX35/2020 postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 4.docx (13,13KB)
DOCX36/2020 postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmi.docx (13,19KB)
DOCX37/2020 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie..docx (13,32KB)
DOCX38/2020 postanowienie w sprawie podjęcia postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina.docx (13,21KB)
DOCX39/2020 decyzja orzekająca realizację inwestycji i ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz.docx (13,26KB)
DOCX40/2020 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na działkach ew. nr 17/5 i 17/6, obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki.docx (13,12KB)
DOCX41/2020 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na działkach ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie.docx (13,74KB)
DOCX42/2020 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz.docx (13,17KB)
DOCX43/2020 wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Kietrza.docx (13,08KB)
DOCX44/2020 decyzja o wykreślenie wpisu spółki NSC Sp. z o.o. Jaźwina 131 A, 58-212 Jaźwina z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Kietrza.docx (13,15KB)
DOCX45/2020 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity rosnącego na dz. o nr ewid. 1699 obręb miasto Kietrz.docx (12,11KB)
DOCX46/2020 decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na dz. o nr ewid. 1699 obręb miasto Kietrz.docx (12,18KB)
DOCX47/2020 Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz. ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław, gm..docx (13,53KB)