Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr339/2 położonej w Wojnowicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1, w dniu 22 listopada 2023 r., na sprzedaż nieruchomości położonej w Wojnowicach, oznaczonej działką nr 339/2 k.m.2 obręb Wojnowice o powierzchni 0,7513 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00039925/9 stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

Kietrz, dnia  22 listopada 2023 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem

Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1,

w terminie od 23.11.2023 r. do 30.11.2023 r.