Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Kietrz, dn. 13 listopada 2023 r. 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy
Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia  2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,  w dniu 30 października 2023 r. Burmistrz Kietrza ogłosił konsultacje wraz z projektem  w/w programu współpracy.  

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: 

  • na stronie internetowej bip.kietrz.pl
  • na stronie internetowej www.kietrz.pl,  
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu. 

 

Uwagi i opinie do projektu Programu współpracy można było przesłać do dnia 10 listopada 2023 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego  w Kietrzu lub zgłosić osobiście w punkcie obsługi klienta Urzędu.  

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków dotyczących projektu dokumentu „Roczny Program współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2024”. 

Protokół z wynikami konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej bip.kietrz.pl, www.kietrz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu. 

Sporządziła: Elżbieta Herud 

Burmistrz Kietrza 
/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator