Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wynik I publicznego przetargu nieograniczonego - na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat garażu konstrukcji stalowej (blaszak) położonego w Kietrzu

  Kietrz, dn. 21.08.2023 r.

 

 

Informacja

 

Burmistrz Kietrza informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kietrzu odbył się pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat garażu konstrukcji stalowej (blaszak) o pow. 18,00 m2 , usytuowanego na części działki gruntu, oznaczonego numerem 1874/17 o pow. 0,0486 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach KW nr OP1G/00021689/3 na własność gminy Kietrz. .

 

Wadium w wysokości 50,00 zł wpłaciło czterech uczestników przetargu.

Do uczestnictwa w przetargu zostało dopuszczonych czterech uczestników.

Osób niedopuszczonych nie było.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego w przetargu wynosiła 57,60 zł netto plus obowiązujący podatek vat.

Najwyższa stawka miesięcznego czynszu za przedmiotowy garaż osiągnięta w przetargu wyniosła 180,00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100) i powiększona zostanie o podatek vat wg obowiązującej stawki.

Przetarg wygrał: Stanisław Płonka, zam. 48-130 Kietrz ul. Wojska Polskiego 5/2.