Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu

                                                                                                     

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

 

Burmistrz Kietrza

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki  rolnej oznaczonej ewidencyjnie nr 34 k.m.1 obręb Ściborzyce Wielkie. gm. Kietrz o pow. 1.7391 ha,  stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 31 lipca 2023r., zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 144 000,00 zł

Do przetargu został dopuszczony jeden oferent, który wpłacił wadium.

Nie dopuszczono do przetargu - Brak

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 145 440,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści 00/100)

 

Przetarg wygrali:

Leszek i Zigrida  małż. Kwec

 

 

 

 

 

 

 

Kietrz, dnia 08 sierpnia 2023 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego

w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1 oraz zamieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kietrz.pl

w terminie od 09.08.2023 r. do 16.08.2023 r.