Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wartości sprzedaży

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wartości sprzedaży

  Nazwa

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wartości sprzedaży

  Miejsce

Referat Organizacyjno-Prawny

Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 1

  Informacje

Tel. 77 485 43 56-8

  Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

(wartości brutto z podatkiem VAT dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku kalendarzowym) druk wniosku stanowi załącznik do  pobrania na dole strony.

Załączniki do wniosku:

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

  Opłaty

Opłata naliczana jest proporcjonalnie z oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, ubiegających się o kontynuację zezwolenia - termin zgodny z datą wydania zezwolenia, proporcjonalny do okresu ważności

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiścić opłatę roczną za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia - jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech ratach: w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

Nieopłacenie raty w terminie skutkuje naliczeniem kary, tj. 30% opłaty rocznej.

Nieopłacenie raty oraz kary skutkuje wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświadczenie o wartości sprzedaży winien podpisać przedsiębiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy właściwie umocowany.

Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do przedsiębiorcy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kietrz, nr konta bankowego 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005  lub bezpośrednio w kasie urzędu

  Pliki

   PDFOświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych.pdf (198,71KB)