Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wartości sprzedaży

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wartości sprzedaży:

PDFOświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych.pdf (198,71KB)


Załączniki do wniosku:

 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty:

 • Opłata naliczana jest proporcjonalnie z oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych.
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kietrz, nr konta bankowego 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005  lub bezpośrednio w kasie urzędu

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 • Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, ubiegających się o kontynuację zezwolenia - termin zgodny z datą wydania zezwolenia, proporcjonalny do okresu ważności
 • Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiścić opłatę roczną za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia - jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech ratach: w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 • Nieopłacenie raty w terminie skutkuje naliczeniem kary, tj. 30% opłaty rocznej.
 • Nieopłacenie raty oraz kary skutkuje wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży winien podpisać przedsiębiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy właściwie umocowany.
 • Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do przedsiębiorcy.

Kontakt:

 • Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1
 • tel. 77 485 43 56  w. 19
 • sekretariat@kietrz.pl