Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowanej czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowanej czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę:

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane.pdf (114,25KB)


Załączniki do wniosku:

  • Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w CEiDG musi mieć wpisany kod  PKD 56.21.Z (druk z CEiDG).

Opłaty:

  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
  • Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z proporcjonalnym naliczeniem).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kietrz, nr konta bankowego 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005  lub bezpośrednio w kasie urzędu. Opłatę za zezwolenie należy wnieść przed wydaniem zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
  • Zezwolenie wydawane jest do 2 lat.

Kontakt:

  • Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1
  • tel. 77 485 43 56  w. 19
  • sekretariat@kietrz.pl