Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. (lokale gastronomiczne)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych:

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.pdf (113,36KB)


Załączniki do wniosku:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny  (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (w formie zaświadczenia).
 • Zaświadczenie z sanepidu o dokonaniu zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.
 • Protokół z kontroli sanepidu (chyba że jest zaświadczenie z sanepidu o dokonaniu zmian w rejestrze zakładów, to wtedy ostatni protokół kontroli poprzedniej osoby, która prowadziła sprzedaż napojów alkoholowych. Nie dotyczy nowych punktów sprzedaży).

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 • Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z proporcjonalnym naliczeniem).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kietrz, nr konta bankowego 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005  lub bezpośrednio w kasie urzędu. Opłatę za zezwolenie należy wnieść po postanowieniu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
 • Zezwolenie wydawane jest na 10 lat.

Kontakt:

 • Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1
 • tel. 77 485 43 56  w. 19
 • sekretariat@kietrz.pl