Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)

  Nazwa

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)

  Miejsce

Referat Organizacyjno-Prawny

Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 1

  Informacje

Tel. 77 485 43 56-8

  Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych - druk wniosku stanowi załącznik do pobrania na dole strony.

Załączniki do wniosku:

Dokument potwierdzający tytuł prawny  (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (w formie zaświadczenia)

Zaświadczenie z sanepidu o dokonaniu zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

Protokół z kontroli sanepidu (chyba że jest zaświadczenie z sanepidu o dokonaniu zmian w rejestrze zakładów, to wtedy ostatni protokół kontroli poprzedniej osoby, która prowadziła sprzedaż napojów alkoholowych)

 

  Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z proporcjonalnym naliczeniem).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kietrz, nr konta bankowego 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005  lub bezpośrednio w kasie urzędu. Opłatę za zezwolenie należy wnieść po postanowieniu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Zezwolenie wydawane jest na 10 lat.

  Pliki

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.pdf (113,36KB)