Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 3,5% (zezwolenia masowe), 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%.

  Nazwa

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 3,5% (zezwolenia masowe), 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia

  Miejsce

Referat Organizacyjno-Prawny

Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 1

  Informacje

Tel. 77 485 43 56-8

 Wymagane       dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - druk wniosku stanowi załącznik do pobrania na dole strony. Załączniki do wniosku:

Zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń, (tylko przedsiębiorcy nieposiadający zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Kietrz)

Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych (w formie zaświadczenia)

Zgoda właściciela terenu na organizację imprezy oraz sprzedaż napojów alkoholowych (w formie zaświadczenia)

Mapa określająca położenie stoiska ze sprzedawanymi napojami alkoholowymi.

Zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż napojów alkoholowych (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach)

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne

  Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:

43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 3,5%, 4,5% alkoholu oraz piwa,

43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,

175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kietrz, nr konta bankowego 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005  lub bezpośrednio w kasie urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 Termin i sposób     załatwienia sprawy

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Zezwolenie jednorazowe wydawane jest na 1-2 dni.

  Pliki

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 35% alkoholu przeznaczonych do spożycia na imprezie masowej z wyłączeniem imprez masowych p.pdf (466,90KB)

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.pdf (118,67KB)

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do 2 dni.pdf (118,93KB)