Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Kietrz

PDFzawiadomienie na strone o wyborze najkorzystniejszej-sig.pdf (375,65KB)

PDFPromesa_wstepna_af19b6ec-6f9b-4d37-d68f-08da65f2762b-sig-sig-1.pdf (652,40KB)
PDFSWZ.pdf (675,64KB)
PDFzał -Nr 3 -do swz wzór umowy.pdf (385,49KB)
DOCzal-nr-4-do-swz-osw-wykonawcy-wykluczenie 3.doc (67,00KB)
DOCzal-nr-5-do-swz-osw-wykonawcy-warunki-udzialu.doc (57,00KB)
DOCzal-nr-6-do-swz-wzor-zobowiazania-art-118-ust-3-pzp.doc (49,00KB)
DOCzal-nr-7-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-wykluczenie.doc (52,00KB)
DOCzal-nr-8-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-spelnianie-warunkow-udzialu.doc (47,50KB)
DOCzal-nr-9-do-swz-wykaz-robot-wykonanych.doc (91,50KB)
DOCzal-nr-10-do-swz-osw-z-art-117-ust-4-pzp.doc (49,50KB)
DOCzal-nr-11-do-swz-wzor-formularza-oferty.doc (80,00KB)

PDFZwiekszenie efektywności energetycznej - kwota przeznaczona na zadanie-sig.pdf (352,36KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (166,28KB)


Centrum Kultury I Sportu:

PROJEKT BUDOWLANY:

1. Projekt zagospodarowania terenu:
PDFPZT_CKIS_00 Opis projektu.pdf (3,93MB)
PDFPZT_CKIS_01 Rys 01 - Gazowe zrodlo ciepla - Lokalizacja.pdf (2,51MB)
PDFPZT_CKIS_02 Rys 02 - Gazowe zrodlo ciepla - Projekt Zagospodarowania Terenu.pdf (489,64KB)
PDFPZT_CKIS_03 Rys 03 - Gazowe zrodlo ciepla - Lokalizacja na mapie ewidencyjnej.pdf (111,57KB)

2. Projekt architektoniczno-budowlany:
PDFPAB_CKIS_00 Opis projektu PAB.pdf (4,08MB)
PDFPAB_CKIS_01 Rys 01 - Gazowe zrodlo ciepla - Schemat technologiczny.pdf (190,39KB)
PDFPAB_CKIS_02 Rys 02 - Gazowe zrodlo ciepla - Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Rzut.pdf (140,43KB)
PDFPAB_CKIS_03 Rys 03 - Gazowe zrodlo ciepla - Zagospodarowanie terenu.pdf (136,38KB)
PDFPAB_CKIS_04 Rys 04 - Gazowe zrodlo ciepla - Fundamenty gazowych pomp ciepla.pdf (251,16KB)
PDFPAB_CKIS_05 Rys 05 - Gazowe zrodlo ciepla - Fundamenty kotlow gazowych.pdf (199,51KB)
PDFPAB_CKIS_06 Rys 06 - Instalacje w budynku - Rzut.pdf (71,11KB)
PDFPAB_CKIS_07 Rys 07 - Przylacze ciepla - Schemat.pdf (141,97KB)
PDFPAB_CKIS_08 Rys 08 - Instalacja gazowa - Rozwiniecie.pdf (40,71KB)
PDFPAB_CKIS_09 Rys 09 - Instalacja gazowa - Szafka gazowa SG1.pdf (64,15KB)
PDFPAB_CKIS_10 Rys 10 - Instalacja gazowa - Szafka gazowa SG2.pdf (68,59KB)
PDFPAB_CKIS_11 Rys 11 - Instalacje elektryczne - Zagospodarowanie terenu.pdf (163,21KB)

3. Projekt techniczny:
PDFPT_CKIS_00 Opis projektu PT.pdf (2,88MB)
PDFPT_CKIS_01 Rys 01 - Gazowe zrodlo ciepla - Lokalizacja.pdf (2,51MB)
PDFPT_CKIS_02 Rys 02 - Gazowe zrodlo ciepla - Plan zagospodarowania terenu.pdf (428,19KB)
PDFPT_CKIS_03 Rys 03 - Gazowe zrodlo ciepla - Schemat technologiczny.pdf (199,79KB)
PDFPT_CKIS_04.1 Rys 04.1 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Rzut.pdf (140,01KB)
PDFPT_CKIS_04.2 Rys 04.2 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Zagospodarowanie terenu.pdf (138,97KB)
PDFPT_CKIS_04.3 Rys 04.3 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Odprowadzenie kondensatu. Profil.pdf (83,77KB)
PDFPT_CKIS_04.4 Rys 04.4 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Odprowadzenie kondensatu. Szczegol.pdf (185,04KB)
PDFPT_CKIS_04.5 Rys 04.5 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Plan fundamentow.pdf (45,52KB)
PDFPT_CKIS_04.6 Rys 04.6 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Fundamenty gazowych pomp ciepla.pdf (250,82KB)
PDFPT_CKIS_04.7 Rys 04.7 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Fundamenty kotlow gazowych.pdf (199,17KB)
PDFPT_CKIS_04.8 Rys 04.8 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla -Zbrojenie fundamentu F-1-F-3.pdf (82,25KB)
PDFPT_CKIS_04.9 Rys 04.9 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla -Zbrojenie fundamentu F-4-F-5.pdf (75,24KB)
PDFPT_CKIS_05.1 Rys 05.1 - Instalacje w budynku - Rzut.pdf (71,08KB)
PDFPT_CKIS_05.2 Rys 05.2 - Instalacje w budynku - Szczegol studni schladzajacej.pdf (43,75KB)
PDFPT_CKIS_06.1 Rys 06.1 - Przylacze ciepla - Schemat montazowy.pdf (142,03KB)
PDFPT_CKIS_06.2 Rys 06.2 - Przylacze ciepla - Profil P1-P6.pdf (56,44KB)
PDFPT_CKIS_06.3 Rys 06.3 - Przylacze ciepla - Profil P7-P11.pdf (49,55KB)
PDFPT_CKIS_06.4 Rys 06.4 - Przylacze ciepla - Rozmieszczenie rur w wykopie.pdf (78,99KB)
PDFPT_CKIS_07.1 Rys 07.1 - Instalacja gazowa - Rozwiniecie.pdf (40,69KB)
PDFPT_CKIS_07.2 Rys 07.2 - Instalacja gazowa - Szafka gazowa SG1.pdf (64,13KB)
PDFPT_CKIS_07.3 Rys 07.3 - Instalacja gazowa - Szafka gazowa SG2.pdf (68,57KB)
PDFPT_CKIS_07.4 Rys 07.4 - Instalacja gazowa - Podpora P-1-P-2.pdf (40,82KB)

4. Projekt techniczny - elektryczny:
PDFIE_CKIS_00 Opis techniczny.pdf (1 020,31KB)
PDFIE_CKIS_01_E-01_PZT.pdf (237,12KB)
PDFIE_CKIS_02_E-02_PZT kotły.pdf (145,53KB)
PDFIE_CKIS_03_E-03_węzeł proj. inst.pdf (122,96KB)
PDFIE_CKIS_04_E-04_węzeł trasy uziemienie.pdf (89,29KB)
PDFIE_CKIS_05_E-05_schemat technologiczny.pdf (449,24KB)
PDFIE_CKIS_06_E-06_schemat RK.pdf (199,17KB)
PDFIE_CKIS_07_E-07_schemat TBW.pdf (178,36KB)

5. Załączniki:
PDF00 Wykaz zalacznikow.pdf (464,83KB)
PDF01 Informacja dot. BiOZ.pdf (622,61KB)


PRZEDMIAR ROBÓT

PDFPrzedmiar_CKIS_elektryka.pdf (248,52KB)
PDFPrzedmiar_CKIS_roboty.pdf (183,06KB)


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PDFST - Elektryka.pdf (1,07MB)
PDFSTI-00.pdf (254,19KB)
PDFSTI-01.pdf (176,80KB)
PDFSTI-02.pdf (148,77KB)
PDFSTI-03.pdf (234,83KB)
PDFSTI-04.pdf (137,43KB)
PDFSTI-05.pdf (163,09KB)
PDFSTI-06.pdf (157,74KB)


 

Hydrosfera

PROJEKT BUDOWLANY

1. Projekt zagospodarowania terenu:
PDFPZT_Hydrosfera_00 Opis projektu PZT.pdf (1,50MB)
PDFPZT_Hydrosfera_01 Rys 01 - Lokalizacja.pdf (2,37MB)
PDFPZT_Hydrosfera_02 Rys 02 - PZT.pdf (394,96KB)
PDFPZT_Hydrosfera_03 Rys 03 - Ewidencja.pdf (92,02KB)

2. Projekt architektoniczno-budowlany:
PDFPAB_Hydrosfera_00 Opis Projektu PAB.pdf (2,65MB)
PDFPAB_Hydrosfera_01 Rys. 01 - Zabudowa kogeneratorow - schemat technologiczny.pdf (69,66KB)
PDFPAB_Hydrosfera_02 Rys. 02 - Zabudowa kogeneratorow - rzut pomieszczenia kogeneratorow.pdf (91,98KB)
PDFPAB_Hydrosfera_03 Rys. 03 - Zabudowa kogeneratorow - rzut pomieszczenia kotlowni.pdf (69,32KB)
PDFPAB_Hydrosfera_04 Rys. 04 - Zabudowa kogeneratorow - odprowadzenie spalin i wentylacja pom.pdf (63,71KB)
PDFPAB_Hydrosfera_05 Rys. 05 - Zabudowa kogeneratorow - widok na elewacje budynku.pdf (803,93KB)
PDFPAB_Hydrosfera_06 Rys. 06 - Instalacja gazu - adaptacja pomieszczenia na potrzeby pomieszczenia kogeneratorow.pdf (40,86KB)
PDFPAB_Hydrosfera_07 Rys. 07 - Instalacja gazu - rozwiniecie.pdf (34,37KB)
PDFPAB_Hydrosfera_08 Rys. 08 - Instalacja gazu - schemat systemu bezpieczenstwa gazowego.pdf (37,17KB)

3. Projekt techniczny:
PDFPT_Hydrosfera_00 Opis projektu PT.pdf (2,09MB)
PDFPT_Hydrosfera_01 Rys. 01 - PZT.pdf (395,01KB)
PDFPT_Hydrosfera_02.1 Rys. 02.1 - Zabudowa kogeneratorow - Schemat technologiczny stan istniejacy.pdf (53,46KB)
PDFPT_Hydrosfera_02.2 Rys. 02.2 - Zabudowa kogeneratorow - Schemat technologiczny stan projektowany.pdf (71,53KB)
PDFPT_Hydrosfera_03 Rys. 03 - Zabudowa kogeneratorow - Rzut pomieszczenia kogeneratorow.pdf (101,29KB)
PDFPT_Hydrosfera_04 Rys. 04 - Zabudowa kogeneratorow - Rzut pomieszczenia kotlowni.pdf (70,16KB)
PDFPT_Hydrosfera_05 Rys. 05 - Zabudowa kogeneratorow - Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia.pdf (63,50KB)
PDFPT_Hydrosfera_06 Rys. 06 - Zabudowa kogeneratorow - Widok na elewacje budynku.pdf (1 001,82KB)
PDFPT_Hydrosfera_07 Rys. 07 - Zabudowa kogeneratorow - Przekroj A-A.pdf (52,20KB)
PDFPT_Hydrosfera_08 Rys. 08 - Zabudowa kogeneratorow - Przekroj B-B.pdf (40,17KB)
PDFPT_Hydrosfera_09 Rys. 09 - Instalacja gazu - adaptacja pomieszczenia na potrzeby pomieszczenia kogeneratorow.pdf (40,67KB)
PDFPT_Hydrosfera_10 Rys. 10 - Instalacja gazu - Rozwiniecie.pdf (34,18KB)
PDFPT_Hydrosfera_11 Rys. 11 - Instalacja gazu - Schemat systemu bezpieczenstwa gazowego.pdf (36,78KB)
PDFPT_Hydrosfera_12 Rys. 12 - Instalacja gazu - Szafka gazowa stan istniejacy.pdf (35,95KB)
PDFPT_Hydrosfera_13 Rys. 13 - Instalacja gazu - Szafka gazowa stan projektowany.pdf (37,67KB)
PDFPT_Hydrosfera_14 Rys. 14 - Instalacja gazu - Szczegol przejscia przewodu gazowego przez przegrode.pdf (46,42KB)

4. Projekt techniczny - elektryczny:
PDFIE_Hydrosfera_00 Opis techniczny.pdf (1,01MB)
PDFIE_Hydrosfera_01 E-01_demontaże.pdf (45,79KB)
PDFIE_Hydrosfera_02 E-02_inst. piwnice.pdf (82,75KB)
PDFIE_Hydrosfera_03 E-03_inst. pom kogeneracji.pdf (62,58KB)
PDFIE_Hydrosfera_04 E-04_osw. trasy pom kogeneracji.pdf (94,62KB)
PDFIE_Hydrosfera_05 E-05_schem. technologia.pdf (46,25KB)
PDFIE_Hydrosfera_06 E-06_sch ideowy zasilania.pdf (368,09KB)
PDFIE_Hydrosfera_07 E-07_schemat TBK.pdf (298,66KB)
PDFIE_Hydrosfera_08 E-08_schemat TSPO.pdf (139,81KB)

5. Załączniki
PDFBiOZ.pdf (160,66KB)
PDFWykaz zalacznikow.pdf (128,20KB)


PRZEDMIAR ROBÓT:

PDFPrzedmiar_Hydrosfera_elektryka.pdf (85,14KB)
PDFPrzedmiar_Hydrosfera_kogenerat.pdf (111,20KB)


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PDFPrzedmiar_Hydrosfera_elektryka.pdf (85,14KB)
PDFPrzedmiar_Hydrosfera_kogenerat.pdf (111,20KB)
PDFSTI-00.pdf (255,29KB)
PDFSTI-01.pdf (267,11KB)
PDFSTI-02.pdf (136,45KB)
PDFSTI-03.pdf (105,52KB)
PDFSTI-Elektr.pdf (603,91KB)