Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wynik I publicznego przetargu nieograniczonego - na najem lokalu użytkowego nr B mieszczącego się na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, położonego w Kietrzu przy ul. Niepodległości 5

INFORMACJA
o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2213)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu :

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr I, w dniu 28.02.2023 r., na najem lokalu użytkowego nr B mieszczącego się na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, położonego w Kietrzu przy ul. Niepodległości 5, na działce ewidencyjnej nr 1763 k.m.5 obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP 1 G/00021162/3 stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

Kietrz, dnia 01.03.2023 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego
w Kietrzu, ul. 3 Maja 1 oraz zamieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.kietrz.pl
od 01.03.2023 r. do 07.03.2023 r.

 

/-/ Z up. Burmistrza
Elżbieta Sokołowska
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami