Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wynik I publicznego przetargu nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 2, znajdujący się na I piętrze (II kondygnacji) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, klatka 19

 

Informacja o wyniku przetargu

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213).

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 7 marca 2023 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, znajdującego się na I piętrze (II kondygnacji) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, klatka 19, na działkach gruntu nr 1745 i 1746 k.m.5 o powierzchni 0,2837 ha, obręb Kietrz, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00040962/0 stanowiących własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym.

 

/-/ Z up. Burmistrza
Elżbieta Sokołowska
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami