Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 25.A.2023 Burmistrza Kietrza z dnia 23.02.2023 r.

PDFZarządzenie Nr 25.A.2023.pdf (193,75KB)


 

Zarządzenie Nr 25.A.2023

Burmistrza Kietrza z dnia 23.02.2023 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji zabytków Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz.840 t.j.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuję Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Kietrz w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu pismem nr RZ.5140.7.2022.SO z dnia 08.02.2023 r. uzgodnił Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Kietrz (zabytki nieruchome).

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                 Burmistrz Kietrza
Dorota Przysiężna-Bator