Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wynik III publicznego przetargu nieograniczonego- działka nr 2503 położona w Kietrzu, II linia zabudowy ul. Zielonej

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

trzeci, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2503 k.m.1 o pow. 0.0651 ha położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej (II linia zabudowy), stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 12 stycznia 2023r., zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 40 000,00 zł

Na przetarg nie stawiła się – Brak

Do przetargu został dopuszczony jeden oferent, który wpłacił wadium.

Nie dopuszczono do przetargu - Brak

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 40 400,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy czterysta 00/100)

Przetarg wygrali:

Kamil i Beata małż. Duda

 

 

Kietrz, dnia 23 stycznia 2023 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego

w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1 oraz zamieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kietrz.pl

w terminie od 24.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami