Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 

Zarządzenie Nr 14 / 2023

Burmistrza Kietrza

z dnia 17.01.2023 r.

 

zmieniające zarządzenie zarządzenie w sprawie  powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2023 poz. 40) zarządzam, co następuje:

§1

W Zarządzeniu nr 3/2023  Burmistrza Kietrza z dnia 03.01.2023 r. w sprawie  powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie:

„§1 Do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych – szkoły podstawowe – powołuję Gminną Komisję Konkursową w składzie:

  1. Konkurs Języka Polskiego:
  1. Barbara Pleszewska - przewodnicząca
  2. Dorota Wacławczyk – członek.”

§2

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

/-/ mgr Dorota Przysiężna-Bator