Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku drugiego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2502, położonej w Kietrzu w II linii zabudowy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 2502 o powierzchni 0,0711 ha, położonej w Kietrzu w II linii zabudowy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 29.11.2022r., zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

 

Kietrz, dnia 29 listopada 2022 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego

w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1 oraz zamieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kietrz.pl

w terminie od 30.11.2022 r. do 07.12.2022 r