Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2488 położonej w Kietrzu w III linii zabudowy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 2488 o powierzchni 0,0902 ha, położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 24.11.2022r., zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

 

Kietrz, dnia 24 listopada 2022 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego

w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1 oraz zamieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kietrz.pl

w terminie od 25.11.2022 r. do 02.12.2022 r.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami