Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.


Termin rozpoczęcia konsultacji:   19 października 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji:   31 października 2022 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.kietrz.pl
- www.bip.kietrz.pl w zakładce: Pożytek publiczny

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Elżbieta Herud – Kierownik Referatu Oświaty i Kultury
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

pok. 10
tel. 77 4854356 wew. 14
email:  

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do punktu obsługi klienta lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Kietrz na 2023 rok” do dnia 31 października 2022 r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu.

 

Dokumenty do pobrania:
1. DOCXFormularz.docx (16,08KB)
2. Zarządzenie:
    - DOCXZarządzenie.docx (27,98KB)
    - PDFZarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 19 października 2022r. (4,13MB)