Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 24 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2022
BURMISTRZA KIETRZA
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kietrz

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, na wniosek dyrektorów przedszkoli, zarządzam co następuje:

 

§1

Ustalam przerwy w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kietrz w roku szkolnym 2020/2021 w terminach określonych w §2.

 

§2

Terminy przerw w  pracy przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022:

L.p.

Nazwa placówki

Przerwy w pracy przedszkoli

od

 

do

 

1.

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Kietrzu

1 sierpnia 2022 r.

31 sierpnia 2022 r.

2.

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Cerekwi

18 lipca 2022 r.

31 sierpnia 2022 r.

 

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom placówek, o których mowa w §2

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

/-/Burmistrz Kietrza
 mgr Dorota Przysiężna-Bator