Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 89.A.2022 BURMISTRZA KIETRZA Z DNIA 22 czerwca 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 89.A.2022
BURMISTRZA KIETRZA
Z DNIA 22 czerwca 2022 roku

w sprawie wskazania reprezentantów Gminy Kietrz do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kietrzu

 

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.), art. 10a ust. 5 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2021.679 tj.) w związku z art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2021.1933 tj.), art. 6 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 6) i art. 4 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.2022.1110 t.j.) w związku z art. 173 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 tj.)

Burmistrz Kietrza zarządza, co następuje:

§1

Wskazać jako reprezentantów Gminy Kietrz do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kietrzu:

  • Pana Kazimierza Bedryja,
  • Panią Urszulę Brudkiewicz,
  • Panią Izabelę Mikołajczyk

§2

Niniejsze zarządzenie ogłosić na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu i na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl oraz doręczyć Przedsiębiorstwu Komunalnemu "HYDROKAN" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Burmistrz Kietrza
Dorota Przysiężna-Bator

PDFZARZĄDZENIE NR 89.A.2022 (199,62KB)