Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 66/2022 Przedłużenie naboru Gminna Rada Seniorów

ZARZĄDZENIE NR 66/2022

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 31.05.2022 r.

w sprawie przedłużenia terminu  naboru na członków Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu

§1

Na podstawie §5 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVI/418/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. Burmistrz Kietrza przedłuża  nabór na członków Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu.

§2

Termin zgłoszenia kandydatów upływa 10.06.2022 r. o godz. 14:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/z up. BURMISTRZA

mgr Ewa Jureczko