Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu

PDFogłoszenie o zamówieniu 08da242a-5eb4-a7c6-c6de-900001d3d4cc.pdf (129,88KB)
PDFSWZ.pdf (809,15KB)
PDFzal-nr-3-do-swz-wzor-umowy (1).pdf (368,77KB)
PDFzal-nr-4-do-swz-instrukcja-uzytkownika-miniportal.pdf (2,85MB)
DOCzal-nr-5-do-swz-osw-wykonawcy-wykluczenie (3).doc (58,00KB)
DOCzal-nr-6-do-swz-osw-wykonawcy-warunki-udzialu.doc (55,50KB)
DOCzal-nr-7-do-swz-wzor-zobowiazania-art-118-ust-3-pzp.doc (47,50KB)
DOCzal-nr-8-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-wykluczenie.doc (44,50KB)
DOCzal-nr-9-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-spelnianie-warunkow-udzialu.doc (46,50KB)
DOCzal-nr-10-do-swz-wykaz-robot-wykonanych.doc (91,00KB)
DOCzal-nr-11-do-swz-osw-z-art-117-ust-4-pzp.doc (48,50KB)
DOCzal-nr-12-do-swz-wzor-formularza-oferty.doc (78,00KB)
PDFZał Nr 13 do SWZ link do postępowania, ID.pdf (517,45KB)

PDF_Przedmiar woda Głubczycka.pdf (1,03MB)
PDF_Przedmiar, Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu poprawa.pdf (149,14KB)

PDFPAB_01_Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.pdf (129,19KB)
PDFPAB_02_Przekrój typowy - odcinek AB.pdf (216,72KB)
PDFPAB_03_Przekrój typowy - odcinek CD.pdf (296,07KB)
PDFPAB_04_Posadowienie słupa oświetlenia L-1.pdf (101,69KB)
PDFPAB_04_Przekrój poprzeczny - odcinek CD HM 2+50,00.pdf (355,92KB)
PDFPAB_05_Posadowienie słupa oświetlenia L-2.pdf (40,26KB)
PDFPAB_06_Posadowienie słupa poza obrębem chodnika.pdf (199,04KB)
PDFPAB_07_Posadowienie słupa w obrębie chodnika.pdf (189,21KB)

PDFPT_D_01_Opis techniczny do projektu technicznego Zielona.pdf (144,29KB)
PDFPT_D_02_Projekt zagospodarowania terenu.pdf (1,85MB)
PDFPT_D_03_Profil podłużny -odcinek CD.pdf (299,47KB)
PDFPT_D_03_PRZEKROJ TYPOWY-odcinek AB.pdf (214,58KB)
PDFPT_D_04_PRZEKROJ TYPOWY-odcinek CD.pdf (294,01KB)
PDFPT_D_05_PRZEKROJ POPRZECZNY-odcinek CD -HM 2+50,00.pdf (353,93KB)
PDFPT_D_06_Profil podłużny-odcinek AB.pdf (218,29KB)

PDFPT_E_01_Opis techniczny do instalacji elektrycznych.pdf (98,20KB)
PDFPT_E_02_Projekt zagospodarowani terenu-oświetlenie uliczne, kanał te.pdf (1,78MB)
PDFPT_E_03_Kanał technologiczny.pdf (271,99KB)
PDFPT_E_04_schemat ideowy oświetlenia ulicy.pdf (322,72KB)
PDFPT_E_05_Zasilanie i schemat ideowy szafy oświetlenia ulicy SOU.pdf (262,63KB)
PDFPT_E_06_Kietrz ul.Zielona_Raport natężenia oświetlenia.pdf (907,87KB)
PDFPT_E_07_Posadowienie słupa oświetlenia L-1.pdf (176,22KB)
PDFPT_E_08_Posadowienie słupa oświetlenia L-2.pdf (173,68KB)
PDFPT_E_09_Posadowienie słupa oświetlenia poza obrębem chodnika.pdf (196,90KB)
PDFPT_E_10_Posadowienie słupa oświetlenia w obrębie chodnika.pdf (189,09KB)

PDFPT_KD_01_Profil podłużny, kanalizacja deszczowa-1.pdf (172,47KB)
PDFPT_KD_02_Profil podłużny, kanalizacja deszczowa-2.pdf (195,63KB)
PDFPT_KD_03_Schemat studzienki kanalizacyjnej.pdf (114,05KB)
PDFPT_KD_04_Wpusty dzeszczowe.pdf (121,07KB)

PDFPT_KD_W_01_Opis techniczny do instalacji sanitarnych.pdf (118,13KB)
PDFPT_KD_W_02_Projekt zagospodarowania terenu-sieć wodociągowa, kanalizacj.pdf (1,34MB)

PDFPT_W_01_Profil podłużny,sieć wodociągowa-1.pdf (204,98KB)
PDFPT_W_02_Profil podłużny,sieć wodociągowa-2.pdf (236,95KB)
PDFPT_W_03_Schemat rozwiazań przy zmianie kierunku wodociągu.pdf (147,78KB)
PDFPT_W_04_Schemat wezłów wodociągowych.pdf (216,97KB)

PDFPZT_PAB_PT_woda Głubczycka (opis+zał. graf.).pdf (5,64MB)
PDFPZT_01_Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.pdf (154,57KB)
PDFPZT_02_Projekt zagospodarowani terenu-oświetlenie uliczne, kanał te.pdf (1,38MB)
PDFPZT_02_Projekt zagospodarowani terenu-sieć wodociągowa , kanalizacj.pdf (1,34MB)
PDFPZT_02_Projekt zagospodarowania terenu.pdf (1,86MB)
PDFPZT_03_Profil podłużny -odcinek AB.pdf (218,40KB)
PDFPZT_04_Profil podłużny -odcinek CD.pdf (295,82KB)
PDFPZT_05_Profil podłużny, kanalizacja deszczowa-1.pdf (174,40KB)
PDFPZT_06_Profil podłużny, kanalizacja deszczowa-2.pdf (197,60KB)
PDFPZT_07_Profil podłużny,sieć wodociągowa-1.pdf (206,97KB)
PDFPZT_08_Profil podłużny,sieć wodociągowa-2.pdf (238,98KB)

PDFSST D-01.01.01.pdf (62,90KB)
PDFSST D-03.02.01.pdf (115,12KB)
PDFSST D-03.02.02.pdf (108,31KB)
PDFSST D-04.01.01.pdf (78,35KB)
PDFSST D-04.03.01.pdf (69,53KB)
PDFSST D-04.04.02.pdf (121,11KB)
PDFSST D-04.05.01.pdf (139,18KB)
PDFSST D-04.07.01.pdf (411,68KB)
PDFSST D-05.03.05a.pdf (225,45KB)
PDFSSt D-05.03.05b.pdf (236,62KB)
PDFSST D-05.03.23a.pdf (138,20KB)
PDFSST D-07.01.01.pdf (117,15KB)
PDFSST D-07.02.01.pdf (142,92KB)
PDFSST D-07.07.01.pdf (135,02KB)
PDFSST D-08.01.01.pdf (148,59KB)
PDFSST D-08.03.01.pdf (76,25KB)
PDFSST D-M.00.00.00.pdf (174,68KB)
PDFSST GG-00.12.01.pdf (84,28KB)

PDFST_Specyfikacje techniczne Strona tytułowa.pdf (125,13KB)
PDFZL_01_Informacja Bioz Zielona.pdf (116,80KB)

PDFkwota przeznaczona na zadanie.pdf (234,45KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (597,13KB)

PDFzawiadomienie na stronę o wyborze najkorzystniejszej.pdf (312,48KB)