Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2021 na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach realizacji Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w dniu 26 października 2021 r. Gmina Kietrz podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz w roku 2021”.

 

Zadanie obejmowało demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Kietrz i zostało zrealizowane przy udziale środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu.

 

Beneficjentami końcowymi dotacji było 36 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz, którzy otrzymali 85 % dofinansowania na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 80 298,00 zł brutto, a środki przeznaczone na dofinansowanie pochodziły z:

 

  • NFOŚiGW w Warszawie: 28 945,00 zł (36,047 %)
  • WFOŚiGW w Opolu: 28 104,30 zł (35 %)
  • budżetu Gminy Kietrz: 11 204,00 zł (13,953 %)
  • beneficjenci końcowi: 12 044,70 zł (15%)

 

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 82,70 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

Realizacja zadania miała na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek były ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kietrz, stanowiącej załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz”, przyjętym uchwałą Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 maja 2011 r.