Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Projektów i Inwestycji

Do zadań Referatu Projektów i Inwestycji należy:

 

- prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych;
- współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyka ponadregionalną i europejską;
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych;
- pozyskiwanie inwestorów oraz przygotowywanie oferty inwestycyjnej gminy;
- działania mające na celu tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu na terenie gminy;
- prowadzenie i koordynacja prac związanych z realizacją Strategii Rozwoju Gminy;
- inicjowanie działań o charakterze promocyjnym oraz organizacja bądź współorganizacja z podmiotami zewnętrznymi.
- przygotowywanie planów inwestycyjnych i remontowych obiektów komunalnych,
- planowanie, przygotowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji gminnych w zakresie gospodarki komunalnej, budownictwa oraz drogownictwa,
- przeprowadzanie przetargów na zamówienia publiczne,
- kształtowanie i utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie dróg lokalnych i oświetlenia miejskiego,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego lub lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- wydawanie opinii o terenie w oparciu o plan przestrzenny lub studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
- prowadzenie ewidencji zabytków na terenie Gminy Kietrz.

 

Kontakt:

Kamil Bednarz – Kierownik referatu

tel. 77 485 43 56 wew. 33
nr pokoju: 27

 

Jakub Bajorski - Zastępca kierownika referatu


tel. 77 485 43 56 wew. 42
nr pokoju: 17

 

Andrzej Ciura – Inspektor ds. drogownictwa

tel. 77 485 43 56 wew. 32
nr pokoju: 26

 

Ewa Sobola – Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa

tel. 77 485 43 56 wew. 26
nr pokoju: 26

 

Bożena Wołoszyn – Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 77 485 43 56 wew. 26
nr pokoju: 26

 

Małgorzata Antoszczyszyn – Podinspektor ds. przygotowania i rozliczenia projektów

tel. 77 485 43 56 wew. 42
nr pokoju: 17