Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrzu

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (131,62KB)
PDFLink do postępowania.pdf (269,40KB)
PDFIdentyfikator postępowania.pdf (348,68KB)
PDFSWZ.pdf (636,92KB)
PDFZał Nr 3 do SWZ - wzór umowy.pdf (365,12KB)
PDFZał nr 4 do SWZ - Instrukcja uzytkownika miniPortal.pdf (2,85MB)
PDFZał nr 5 do SWZ - Ośw. wykonawcy - wykluczenie.pdf (526,63KB)
PDFZał nr 6 do SWZ - Ośw. wykonawcy - warunki udziału.pdf (522,37KB)
PDFZał nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.pdf (690,30KB)
PDFZał nr 8 do SWZ - Ośw. podmiotu trzeciego - wykluczenie.pdf (571,53KB)
PDFZał nr 9 do SWZ - Ośw. podmiotu trzeciego - spełnianie warunków udziału.pdf (517,61KB)
PDFZał nr 10 do SWZ - Wykaz robót wykonanych.pdf (350,59KB)
PDFZał nr 11 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp.pdf (685,31KB)
PDFZał nr 12 do SWZ - Wzór formularza oferty.pdf (538,46KB)

ATHPRZEDMIAR budowlana ATH.ath (29,37KB)
PDFPrzedmiar część budowl.pdf.pdf (217,36KB)
ATHPRZEDMIAR elektryka ATH.ATH (18,64KB)
PDFPrzedmiar elektryka.pdf (281,43KB)
PDFPT cz. bud. - część opisowa.pdf (5,52MB)
PDFPT cz. bud. - Rys. 1. Zagospodarowanie terenu PARKING.pdf (911,74KB)
PDFPT cz. bud. - Rys. 2. Profil podłużny rurociągu fi 300mm, 1do100na200 (A2).pdf (375,68KB)
PDFPT cz. bud. - Rys. 3. Przekrój podłużny parkingu A-A, 1do200 (A1).pdf (164,02KB)
PDFPT cz. bud. - Rys. 4. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni parkingu, 1do50 (A3).pdf (443,25KB)
PDFPT cz. bud. - Rys. 5. Rysunek studzienek kanalizacyjnych DIAMIR 400 i 315, 1do10 (A3).pdf (163,11KB)
PDFPT cz. elektryczna.pdf (2,94MB)

PDFSTWiORB część budowlana.pdf (10,29MB)
PDFSTWiORB część elektryczna.pdf (227,04KB)

PDFDokumenty formalno-prawne parking.pdf (8,61MB)
PDFI Pytania i odpowiedzi uzupełnienie-sig.pdf (600,13KB)
PDFII Pytania i odpowiedzi-sig.pdf (596,37KB)

PDFkwota przeznaczona na zadanie.pdf (237,62KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (425,64KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (429,24KB)