Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich

ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz

tel./fax: 77 485 44 16 oraz 77 485 43 56 w 13 lub 15

Główne zadania Urzędu Stanu Cywilnego :

- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego (m.in. sporządzanie aktów stanu cywilnego),
- prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
- uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
- odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
- umiejscawianie aktów stanu cywilnego,

- wydawanie zaświadczeń:

  • zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
  • stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

- przyjmowanie oświadczeń:

  • uznaniu dziecka,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa..

- wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w KRO,
- wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

z zakresu ruchu ludności:

  • zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
  • zameldowanie cudzoziemca,
  • zameldowanie/ wymeldowanie administracyjne.

- sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych,
- z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych, ochotniczych straży pożarnych,
- sprawy związane z kwalifikacją wojskową,
- Gminne Zarządzanie Kryzysowe,
- prowadzenie Rejestru Wyborców i sporządzanie spisu wyborców.

 

Kontakt:

Elżbieta Domerecka - Kierownik referatu


tel. 77 485 44 16

tel. 77 485 43 56 w 15

nr pok. 3
 

Katarzyna Babiniec - podinspektor ds. ewidencji ludności


tel. 77 485 44 16

tel. 77 485 43 56 w 13

nr pok. 5