Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju

 

Główne zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami:

- prowadzenie ewidencji nieruchomości mienia Gminy Kietrz i nadzoru właścicielskiego,
- nabywanie nieruchomości na mienie Gminy Kietrz (komunalizacja, pierwokup, umowy cywilno-prawne),
- sprzedaż nieruchomości mienia Gminy Kietrz (gruntów, budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych),
- oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości mienia Gminy Kietrz,
- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości,
- ustalanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie nieruchomości mienia Gminy Kietrz,
- ustanawianie trwałego zarządu na nieruchomościach mienia Gminy Kietrz,
- ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy Kietrz,
- wydawanie zgody na urządzenia techniczne na nieruchomościach Gminy Kietrz,
- prowadzenie ewidencji miejscowości, nazw ulic i adresów,
- ustalanie i zmiany nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
- ustalanie i zmiany nazw placów i ulic,
- nadawanie numeracji porządkowej,
- podziały nieruchomości,
- rozgraniczanie nieruchomości.

 

Kontakt:

 

Elżbieta Sokołowska – Kierownik

tel. 77 485 43 56 wew. 25
nr pokoju: 8

 

Henryk Pawlina – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 77 485 43 56 wew. 24
nr pokoju: 7

 

Katarzyna Gawrońska – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami


tel. 77 485 43 56 wew. 24
nr pokoju: 7

 

Ewa Chruściel – Mł. Referent ds.  nieruchomości lokalowych i ochotniczych straży pożarnych 


tel. 77 485 43 56 wew. 37
nr pokoju: 9