Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 lipca 2021 roku

Kietrz, dn. 20.07.2021 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 19 lipca 2021 roku

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13:00

Stan Komisji Rewizyjnej:

- wszyscy obecni: Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer

Stan Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:

-  obecni: Damian Bosowski, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Zofia Janusz,

- nieobecny: Bartłomiej Górka

Stan Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych:

- obecni: Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski, Czesław Lach,

- nieobecny Lech Duda

Stan Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:

- wszyscy obecni: Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Czesław Lach

Stan Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji:

- obecni: Paweł Chruściel, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Zofia Janusz

- nieobecna: Zuzanna Rogowska

 

Uczestnicy posiedzenia:

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu- Stanisław Babiniec,

Burmistrz Kietrza – Dorota Przysiężna – Bator

Zastępca Burmistrza- Marceli Głogiewicz.

Posiedzenie prowadziła Radna - Przewodnicząca Komisji rewizyjnej.

 

 Pani Agata Mormul przywitała wszystkich uczestników posiedzenia i podziękowała Pani Burmistrz i Panu Zastępcy za imprezę DriftOpen. Następnie przedstawiła porządek obrad.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

 1. Rozpoczęcie obrad.
 2. Wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu.
 3. Sprawy bieżące

 

Ad. 2

Pani Przewodnicząca poprosiła poszczególne komisje o wskazanie kandydatów na Przewodniczących.

Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji:

Pani Radna Małgorzata Król zgłosiła na przewodniczącego komisji Radnego Pawła Chruściela. Innych kandydatów nie zgłoszono.

4 głosy „za”

Przewodniczącym Komisji ds. Skarg Wniosków i Petycji została Pan Radny Paweł Chruściel.

 

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:

Pani Radna Agata Mormul zgłosiła na przewodniczącego komisji Radnego Damiana Bosowskiego. Innych kandydatów nie zgłoszono.

3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”

 

Przewodniczącym Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług został Pan Radny Damian Bosowski.

 

 

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:

Pani Radna Barbara Drzał  zgłosiła na przewodniczącą komisji Radną Małgorzatę Bajer. Innych kandydatów nie zgłoszono.

3 głosy „za”.

Przewodniczącą Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi została Pani Małgorzata Bajer.

 

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych:

Pan Radny Damian Bosowski zgłosił na przewodniczącą komisji Radną Małgorzatę Król. Innych kandydatów nie zgłoszono.

4 głosy „za”

Przewodniczącą Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych została Radna Małgorzata Król.

 

Pan Radny Lesław Kuśnierz - złożyłem oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Komisji rewizyjnej i nadal podtrzymuje swoje stanowisko, że nikt nie może mnie zmusić do pracy w komisji.

Pani Radna Agata Mormul – Pani Radny zgodnie z prawem rezygnacja musi być uzasadniona i Rada Gminy podejmuje potem wniosek, czy przyjmuje tą rezygnacje czy nie. Musi być uzasadnienie i my się wtedy pochylimy na tym. Musimy zasięgną opinii prawnej.

Pan Radny Lesław Kuśnierz – nie ma takiego prawa, aby mnie zmusić do pracy w Komisji rewizyjnej.

Pan Radny Stanisław Babiniec – Leszek, w której komisji chciałbyś pracować?

Radny Kuśnierz jeżeli to jest konieczne to w Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług,  w Komisji Mieszkaniowej też lub byłem, w Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji byłem, nie wiem czemu mnie stamtąd usunięto.

 

Ad. 3

Przewodnicząca obrad  przeszła do spraw bieżących.

 1. Radna Agata Mormul odczytała wniosek Radnej Barbary Drzał z dnia 22.06.2021 r. Przewodnicząca zdecydowała, że po zakończeniu wszystkich spraw komisji wspólnej, Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług zaopiniuje ten wniosek.
 2. Pani Radna Agata Mormul odczytała wnioski Radnego Bartłomieja Górki, dotyczące wycinki drzewa oraz udrożnienia kanalizacji na ul. Głowackiego  15 i 15A w Kietrzu. Wnioski zostały skierowane do odpowiednich Referatów urzędu.
 3. Pani Radna Agata Mormul odczytała postulat mieszkańców (podpisana przez jednego mieszkańca) dotyczący mostu na rzece Troi na ulicy Langenowskiej.

Pani Przewodnicząca poprosiła Zastępcę Burmistrza o wskazanie, co w tej kwestii zostało już zrobione.

Zastępca Burmistrza Marceli Głogiewicz poinformował, że zostały już ustawione tam znaki ograniczające prędkość do 30 km/h oraz zakaz wjazdu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita nie może przekroczyć 3,5 lub 5 t. Warto zwrócić uwagę na to że to pismo mieszkańców, a sam Pan G. identyfikuje się z mieszkańcami. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że wpisanie mostu w Rejestr zabytków do planu miejscowego, w kontekście prawnym coś takiego nie istnieje. W planie miejscowym ujawnia się albo informuje się o zabytkach wpisanych do Rejestru zabytków Województwa Opolskiego na mocy decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To jest do doprecyzowania. Każde wpisanie do Rejestru zabytków wiąże się z tym, że każda czynność, nawet malowanie barierek wymaga zgoda konserwatora zabytków. Ten most faktycznie jest w kiepskim stanie, ale będą kolejne nabory w ramach Polskiego Ładu” i może uda się to zrobić. Przy czym sama dokumentacja projektowa dotycząca tego mostu może być ok. 100 000,00 zł netto, to są szacunki, więc proszę mnie później nie trzymać w tych ryzach. Natomiast cała inwestycja ze zdobyciem odpowiednich pozwoleń tak oceniam będzie ok. 3 mln złotych. Trzeba o tym pamiętać.

Pani Radna Agata Mormul – czy teraz przy tym remoncie przy ul. Raciborskiej w najbliższym czasie to ten ruch będzie wzmożony na ul. Langenowskiej.

Pan Zastępca Marceli Głogiewicz – tak będzie, bo nie jesteśmy w stanie zablokować ilości samochodów na tym moście, bo to jest technicznie niemożliwe w kontekście remontu na ulicy Raciborskiej. Objazd zacznie się przez Raków i maków, więc trzeba mieć nadzieję , że przynajmniej busy będą omijać ulicę Langenowską.

Pan Radny Stanisław Babiniec – ulica Langenowska jak się domyślam pewnie po zakończeniu remontu ulicy Raciborskiej będzie planowana do remontu.

Pani Burmistrz – trochę Pan radny wyprzedził fakty, ponieważ chcieliśmy Państwu powiedzieć o inwestycja do Polskiego Ładu. Wśród tych wniosków na kolejny rok miałby się pojawić most z ulicą Langenowską.  

Pan Radny Lesław Kuśnierz opuścił obrady o godz. 13.45.

Pani Burmistrz poruszyła dwie sprawy:

 1. Poinformowała, że Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi został wybrany w poddziałaniu 5.5 do dofinansowania w ramach projektu „ Wymiana źródeł ciepła na peletowe” Koszt inwestycji to 241 000,00 zł, natomiast wnioskowana kwota 135 828,00 zł.
 2. Negocjacje z właścicielami sieci „Dino”, w tamtym tygodniu spotkaliśmy się z przedstawicielami sieci „Dino” – Pan Zastępca, Pani Kierownik Referatu Nieruchomości i ja i udało nam się wynegocjować promesę, przyrzeczenie, że plac oddadzą w darowiźnie. To jest na razie ustne przyżeczenie Jak sfinalizujemy w postaci umowy, to też będziemy mogli pomalutku zabierać się za stworzenie Centrum przesiadkowego. Pieniądze na ten cel mamy zabukowane. Chcielibyśmy to robić jednocześnie z remontem ul. Długiej. Jak wiecie Państwo znajdujemy się na liście rezerwowej do dofinansowania. Jesteśmy na liście rezerwowej na miejscu szóstym, a trzy już z tej listy poszły do realizacji. Może z jednym wykonawcą.

Pan Zastępca – jeden przetarg raczej nie. Bo to są środki dotacyjne, a to własne. Na dotacyjne musi być subkonto do rozliczenia projektu, ale nikt nie zabroni wykonawcy wykonać dwóch inwestycji.

Pani Burmistrz poprosiła Zastępcę Marcelego Głogiewicza o wypowiedź w sprawie  Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej oraz Polskiego Ładu.

Pan Zastępca – SIM to kolejna wersja tego, aby powstało jak najwięcej mieszkań
w Polsce. Chcemy zaproponować, aby Rada Miejska podjęła trzy uchwały. W Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej po 15 latach będzie można nabyć ten lokal mieszkaniowy. To jest forma spółki, stąd konieczność, aby Rada Miejska podjęła decyzję czy gmina może stać się udziałowcem tej spółki to jest zasadnicza kwestia. Czy może przekazać 3 miliony, które na 99% otrzymamy z Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli Gmina otrzymuje te pieniądze i przekazuje do spółki, w zamian za to uzyskując udziały w tej spółce. Zaproponowaliśmy tutaj teren do oddania, który jest przed Urzędem, gdzie wczoraj stał park maszyn, są to dwie działki, na których można wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny. Gmina będzie miała udziały w tej spółce, abstrahując od wydźwięku społecznego jakim jest budowa mieszkań.

Pani Agata Mormul – generalnie to jest co innego niż ten budynek, co ma wybudować Hydrokan, czyli istnieje możliwość postawienia dwóch budynków.

Pan Zastępca – w przypadku SIM właścicielem gruntu, inwestorem pozostanie spółka, natomiast gmina będzie miała w tej spółce udziały. Inna kwestia to budynek komunalny, nad którym dyskutujemy ze Spółką „Hydrokan”, który boi się wielomilionowej inwestycji, ale posuwamy się do przodu w tych rozmowach.

Pan Radny Stanisław Babiniec – ja chciałem dopytać, kto będzie tworzył tę spółkę.

Pan Zastępca – tę spółkę będzie tworzyć Krajowy Zasób Nieruchomości i oni będą mieli zawsze udział większościowy. Nie będzie to spółka gminna, a udziały w tej spółce na dzień dzisiejszy będzie miało ok. 10 gmin.

Pan Radny Stanisław Babiniec – więc to będzie pochodna spółki Skarbu Państwa.

Pan Zastępca – myślę, że tak to można nazwać.

Pan Zastępca – nabór do Polskiego Ładu kończy się 30 listopada 2021 r. Po dyskusji chcielibyśmy Państwu zaproponować i usłyszeć, co państwo o tym myślicie. My rozumiemy, że ten program jest cykliczny. Każde gminy w tym naborze mogą złożyć trzy wnioski. Pierwszy nie jest limitowany kwotowo, drugi jest do 30 mln, a trzeci do 5 mln. Trzeba mieć na uwadze, że być może już w sierpniu będzie decyzja Ministra o przyznaniu. Niestety jest w tym programie pewna rzecz, która może nas ograniczać, a mianowicie od wydania decyzji o promesie Banku Gospodarstwa Krajowego mamy ograniczenie czasowe, co do wyłonienia wykonawcy itd. Będą się tutaj nadawać inwestycje, na które mamy projekty albo sporządzenie tych projektów zajmie krótko, tak aby zakończyć procedurę przetargową. Sześć miesięcy to jest bardzo mało, jeżeli chodzi o jakąkolwiek inwestycje, na która nie mamy projektu. Stad tez trzy pomysły:

 1. Ulica Różana w Kietrzu – na to mamy projekt, wiedza Państwo jaką mamy nawierzchnię, choć trudno tam mówić o jakiejkolwiek nawierzchni. Co, może 500m to jest niedużo, ale byłby tam ciąg pieszo-rowerowy. Wartość tego projektu to jest 1 350 000,00 zł, która jest kosztorysowa.
 2. Oświetlenie uliczne – tworzymy dokumenty na poczet wymiany oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w całej gminie. Jeżeli oświetlenie wrzucilibyśmy do Polskiego Ładu jako inwestycje, to te pieniądze zostaną przerzucone z wydatków bieżących na majątkowe.
 3. Posiadamy dokumentację projektową na ulicę Lubotyńską, jeżeli to jest dofinansowanie rzędu 80, 90, 95% to też  w zależności, od tego do którego priorytetu byłby zakwalifikowany projekt, to tez myślę, że można by to było ująć w budżecie. Tak jak wspomniałem, a Pani Burmistrz potwierdziła, że być może pojawi się nabór też ulica Langenowska z mostem mogła by się w tej kwestii pojawić, ale trzeba mieć na uwadze, aby zabezpieczyć pieniądze na projekt.

Pani Radna Agata Mormul – ja mam pytanie dotyczące ulicy Lubotyńskiej, ten projekt to jest kolosalna kwota. Czy istnieje możliwość weryfikacji, pomniejszenia tego projektu, aby zrobić to trochę tańszym kosztem.

Pan Zastępca – ja uważam, że w przypadku tej inwestycji obniżone koszty, to jedynie na zasadzie nie zrobienia czegoś np. wodociągu albo nie zrobienia oświetlenia ulicznego, albo zrobienia samej jezdni bez chodnika. Przepisy nas blokują, jeżeli chcielibyśmy zmienić grubość warstw nawierzchni to jest to niemożliwe.

Pani Burmistrz – a gdyby zrobić wszystko, ale na mniejszej długość tzn. tam gdzie są zabudowania?

Pan Zastępca – no tu jest kwestia naszego wyboru, co my będziemy chcieli. Liczę na Państwa dyskusję.

Pani Radna Zofia Janusz – myślę, że całkiem dobrym pomysłem byłoby poprowadzenie sieci tam, gdzie są budynki i pociągnięcie dywanika w tej przestrzeni, gdzie jest ten teren zielony. Czyli dać możliwość przejścia czy pospacerowania, aż do zbiegu z ulicą Reja, jeżeli chodzi o sieci, a dywanik, żeby mógł być pociągnięty do końca.

Pan Zastępca – obawiam się, że większym wydatkiem jest konstrukcja jezdni i chodnika. Tam musi być konkretna podbudowa i to jest tak jak mówiłem, jedyne odchudzenie technologiczne, które ja widzę, to jest niezrobienie czegoś, jakiegoś elementu. Ja to na projektach widzę. Sama nawierzchnia to jest jedna z kilku warstw, które trzeba wykonać. Jeżeli tereny na byłym składowisku się wywietrzą to uda nam się w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przekształcić te tereny w zabudowę mieszkaniową. Jeżeli chcemy odchudzić ten projekt, to są to koszty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Pan Radny Stanisław Babiniec – mamy projekt, który opiewa na 2 800 000,00 zł. Możemy liczyć na 90% dofinansowania. To jest wartość kosztorysowa. Jaki to jest odcinek?

Pan Zastępca –  jest to ok. 500m.

Pan Radny Stanisław Babiniec – czy jest sens odchudzać projekt, a jak odchudzać, to znowu w jakim zakresie. Robienie drogi do połowy nie ma sensu. Zastanawiam się nad taka kwestią, czy chodni projektowany ma 1,5 m czy moglibyśmy zrobić 1,20 m, który jest wystarczający. Droga, czy ma 5m czy 5,5m, a można by było zrobić 4,5m, czy to by się opłacało? Jaka to by była relacja kosztów?

Pan Zastępca – jak coś zrobimy będziemy musieli ponieść koszty zmiany projektu. Jeżeli chodzi o szerokość chodników i jezdni, to jesteśmy w pełni zablokowani przez Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakie powinny spełniać drogi publiczne. Tutaj zostały zaplanowane minimalne wartości szerokości.

Pan Radny Stanisław Babiniec – to albo to robić w całości albo wcale. Pamiętam, że jeszcze był taki pomysł na to, żeby tam przenieść park rekreacji. Może to byłby dobry pomysł, żeby tam coś takiego zrobić zanim będzie tam możliwość wytyczenia działki. Chodzi mi
o oddźwięk społeczny tutaj.

Pani Radna Agata Mormul – ja się zastanawiam czy koszt odchudzenia projektu nie opłacał by się nam bardziej, czy to by się nie kalkulowało.

Pan Zastępca – jeżeli mamy zmieniać to musimy wiedzieć w jakim zakresie, bo tego będzie oczekiwał projektant. Ja podzielam stanowisko Pana Radnego Babińca-albo robić albo nie. Przypominam, że jeżeli decyzja o przyznaniu zapadnie w sierpniu, to  od dnia wydania takiej decyzji mamy sześć miesięcy na wyłonienie wykonawcy. Trzeba mieć na uwadze, że prace projektowe, które czasami trwają 12 miesięcy.

Pani Burmistrz – jesteśmy posiadanymi projektami trochę ograniczeni, żeby ktoś nam kiedyś nie powiedział, że mamy projekty i tych inwestycji nie realizujemy.

Pan Radny Czesław Lach – chciałbym się dowiedzieć bo było tak daleko z dokumentacja na ulicę Mickiewicza w Dzierżysławiu. Czy tu już jest dokumentacja? Czy wszystko jest gotowe?

Pani Burmistrz – jest dokumentacji projektowa gotowa, ale chciałam Panu radnemu przypomnieć, że te ulice mieliśmy puścić do dofinansowania do tych FDS, a teraz to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i nabory będą w perspektywie kilku tygodni. Chciałam Państwu przypomnieć, że chcieliśmy Lubotyńską zrobić inaczej, położyć tam tylko dywanik, że wysłaliśmy zapytania ofertowe, że dostaliśmy oferty to było w 2019 r., najniższa oferta opiewała na 50 kilka tysięcy. Ja wtedy pokazałam te oferty tylko Panu Przewodniczącemu
 i on zaoponował w sposób tak stanowczy, że właściwie sprawa się ucięła i to był mój błąd.

Pani Radna Zofia Janusz – ludzie oczekiwali tego, więc zgłosiłam. Tam jest kilka domów.

Pan Radny Stanisław Babiniec – no jestem zdruzgotany tym, że była możliwość zrobienia tego za 50 tys. mam jeszcze pytanie odnośnie działek przekazywanych do SIMU.

Pani Burmistrz – to jest ten plac zielony przy rynku, gdzie teraz stały foodtracki.

Pan Zastępca – jeżeli mogę to zaniepokoiłem się tymi 50 tys. i dzwoniłem i poprosiłem o informację Referat i za te 50 tys. miało być zrobione 150m tej drogi i tylko i wyłącznie wykorytowane i zrobiona nawierzchnia z tłucznia, nie dywanik. 

Pani Radna Agata Mormul – a my mamy projekt na ulice Kilińskiego?

Pan Zastępca – nie mamy projektu na ul. Kilińskiego i nie było też nigdy takiej sugestii. Sytuacja też jest taka, że ul. Kilińskiego wymaga przebudowy i to jest istotna sprawa
i możemy wykonać tam remont, ale on będzie po stronie wydatków bieżących, nie inwestycyjne. Tutaj na pewno z takim projektem nie zdążymy do Polskiego Ładu. Jeżeli idziemy w remont to nie trzeba projektu tylko zgłoszenie.

Pani Agata Mormul – to  można pomyśleć o następnym roku budżetowym.

Pan Zastępca – tak zdecydowanie tak. Przy czym Wody Polskie o ile się nie mylę są na etapie wyłaniania wykonawcy na umocnienie tej skarpy na ul. Kilińskiego, a zobowiązaliśmy się, że będziemy współpracować z Wodami Polskimi.

Pani Burmistrz podkreślamy, że musimy ograniczać wydatki bieżące, bo nie mogą one przekraczać wysokości dochodów bieżących, a na te chwilę mamy o ponad milion złotych przekroczone wydatki bieżące. Dlatego też, jak coś planujemy pewne rzeczy to staramy się nie rezygnować z tych rzeczy, ale zaplanować, aby nie stanowiły wydatków bieżących.

Pani Burmistrz – wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących, dlatego też jak coś planujemy to próbujemy to robić tak, żeby nie rezygnować z tych rzeczy, ale planujemy i zapisujemy je tak, aby nie stanowiły wydatków bieżących. Dlatego do tego Polskiego Ładu planujemy te oświetlenie, bo będzie to już traktowane jako inwestycja, a nie wydatki bieżące.

Pani Radna Małgorzata Król – chciałam dopytać o ten plac, gdzie zawsze jest karuzela. Żaden inwestor nie chce tego kupić?

Pan Zastępca – Pani Kierownik Nieruchomości prowadziła jakieś rozmowy, ale raczej były one jednostronne, zaproszenie do rozmów, do wstępnego pokazania, do promocji tego terenu, ale na razie nikt nie jest zainteresowany.

Pani Radna Agata Mormul – a czy istnieje możliwość, że ta spółka, która powstaje mogłaby na ten teren wejść.

Pan Zastępca – tak jak najbardziej, jeżeli jest to teren gminny i jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to myślę, że spółka takie tereny przyjmuje
z największą radością.

Pani Radna Zofia Janusz – co można zrobić na ulicy Reja, bo mamy wodę w piwnicy. Co można zrobić? Tam, tak samo ludzie mieszkają jak wszędzie. Nie jest to centrum, ale płacimy podatki, więc ja upraszam się o jakąś reakcję. Są jakieś środki w budżecie, ale jak się dowiadywałam, mogą to być środki niewystarczające.

Pan Zastępca – moim zdaniem sama wymiana krawężników nie rozwiąże problemów, w tym wody gruntowej, która zalewa piwnice. To państwo musicie zadecydować czy zwiększacie budżet na wymianę krawężników na ulicy Reja.

Pan Radny Stanisław Babiniec – jaki jest koszt odnośnie tego oświetlenia.

Pan Zastępca – musimy poczekać na audytora, jak będę miała gotowy wynik audytu to przekaże te dane. Na ta chwilę szacuje, że może to być ok. 1,5 mln złotych. Ok. 150 punktów świetlnych dołożymy na istniejących słupach.

Pan Radny Paweł Chruściel – to jest spółka, w której gmina będzie miała udziały. Czy zostało wyliczone jakie benefity będziemy z tego czerpali? Czy z wybudowanych mieszkań będziemy mieli jakieś na sprzedaż, na wynajem? Dajemy swoja działkę, dajemy pieniądze, czy to się jakoś zrównoważy?

Pan Zastępca – strat liczyć nie będziemy. Faktycznie trzeba wziąć pod uwagę dość mocno aspekt społeczny. Gmina pozbywa się nieruchomości i wkłada swoje 3 mln, które otrzyma od  z banku Gospodarstwa Krajowego, żeby mieć nad nią jakąkolwiek kontrolę. Gmina w tym budynku nie dostaje na własność żadnego mieszkania.

Pan radny Paweł Chruściel – nie widzę benefitów dla gminy. Oddajemy działkę, która można by było sprzedać.

Pan Zastępca – mamy aspekt społeczny. Materialnych benefitów my nie mamy.

Pan Burmistrz – to jest na takiej samej zasadzie jak to, że gmina jest udziałowcem PKSu, też nic z tego nie ma, ale ludzie jeżdżą, ale będziemy mieli mieszkania, a to napędza rodziny, żłobek, przedszkole itd.

Pan Radny Stanisław Babiniec wyszedł o godz. 14.42, a Pani Beata Głogiewicz o godz. 14.45.

Pani Radna Agata Mormul poddała pod głosowanie pod propozycje do Polskiego Ładu
i w głosowaniu jawnym zostały one przyjęte.

 1. ul. Różana

Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna)

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 4 za, 0 przeciw, 0 „wstrzymujące” (pozytywna),

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 3 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujące (pozytywna)

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujące (pozytywna),

Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujące (pozytywna).

 1. ul. Lubotyńska

Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna)

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 2 „za”, 0 przeciw, 2 „wstrzymujące” (pozytywna),

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 2 „za”, 0 przeciw, 1 „wstrzymujący” (pozytywna)

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 1 za, 0 przeciw, 2 „wstrzymujące” (pozytywna),

Komisja skarg i wniosków: 2 „za”, 0 przeciw, 1 wstrzymujący (pozytywna).

 

 1. Oświetlenie

Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna)

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące (pozytywna).

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 3 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujące (pozytywna)

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące (pozytywna),

Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujące (pozytywna).

 

Obrady zakończono o godz. 14.53

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Agata Mormul

                                                                                                

 

Po zakończeniu obrad komisji wspólnych Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług  wyraziła opinię na temat dwóch wniosków Radnej Barbary Drzał.

 

Pan Przewodniczący Damian Bosowski poddał pod głosowanie 2 wnioski  i w głosowaniu jawnym zostały one przyjęte.

 1. Lustro drogowe na ulicy Langenowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego

4 głosy „za”

 1. Uaktualnienie znaków drogowych F-5 poprzedzających znaki nakazu B-18

4 głosy „za”

 

Na tym obrady zakończono o godz. 15.10.

 

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju

         miasta, oświaty i usług

            Damian Bosowski