Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu

PDFOgłoszenie o zamówieniu (110,90KB)
DOCSWZ - TP (329,00KB)
PDFZawartość Opracowania (287,20KB)
PDFMetryka Projektu (271,43KB)
PDFInformacje Ogólne (268,32KB)
PDFZagospodarowanie Terenu (261,80KB)
PDFOpis techniczny (814,46KB)
PDFInformacja BIOZ (284,78KB)
PDFOświadczenie Projektanta (87,18KB)
PDFAnaliza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł ciepła (703,32KB)
PDFCharakterystyka Energetyczna (902,11KB)
PDFRYS _NR_1.pdf (3,35MB)
PDFRYS_NR_2.pdf (214,19KB)
PDFRYS_NR_3.pdf (214,16KB)
PDFRYS_NR_4.pdf (335,70KB)
PDFRYS_NR_5.pdf (403,46KB)
PDFRYS_NR_6 (243,70KB)
PDFRYS_NR_7 (357,79KB)
PDFDecyzja, pozwolenie na budowę (1,77MB)
PDFProjekt Techniczny (433,47KB)
PDFWykaz wyposażenia meble (755,62KB)
PDFPrzedmiar robót (303,94KB)
PDFRYS_NR_1.pdf (235,81KB)
PDFRYS_NR_2.pdf (394,61KB)
PDFRYS_NR_3.pdf (123,39KB)
PDFPT_SANITARNA.pdf (1,05MB)
PDFPRZEDMIAR_SANITARNA.pdf (146,66KB)
PDF041673 - wariant podwieszany, nagrzewnica elektryczna.pdf (596,58KB)
PDFrys 1 rzut woda.pdf (370,65KB)
PDFrys 2 rzut kan. sanitarnej.pdf (361,07KB)
PDFrys 3 schemat woda.pdf (318,63KB)
PDFrys 4 schemat kan. sanitarnej.pdf (312,21KB)
PDFrys 5 rzut C.O..pdf (385,73KB)
PDFrys 6 rzut klimatyzacji.pdf (444,94KB)
PDFrys 7 wentylacja.pdf (436,41KB)
PDFPT_ELEKTRYCZNA.pdf (2,81MB)
PDFOŚWIADCZENIE.pdf (456,08KB)
PDFPRZEDMIAR_ROBÓT.pdf (2,15MB)
PDFZAWARTOŚĆ_OPRACOWANIA.pdf (101,26KB)
PDFMETRYKA_ZAŁĄCZNIKA.pdf (267,71KB)
PDFOPIS.pdf (163,12KB)
PDFINFORMACJA_BIOZ.pdf (286,71KB)
PDFPRZEDMIAR_ROBÓT.pdf (264,10KB)
PDFRYS_NR_1.pdf (3,33MB)
PDFRYS_NR_2.pdf (91,37KB)
PDFRYS_NR_3.pdf (54,90KB)
PDFRYS_NR_4.pdf (127,75KB)
PDFRYS_NR_5.pdf (129,01KB)
PDFRYS_NR_6.pdf (155,47KB)
PDFRYS_NR_7.pdf (129,27KB)
PDFRYS_NR_8.pdf (170,95KB)
PDFWYKAZ_WYPOSAŻENIA.pdf (379,73KB)
PDFST WYMAGANIA OGÓLNE (1 000,48KB)
PDFST WYMAGANIA OGÓLNE.pdf (1 000,48KB)
PDFBUDOWA DWÓCH WIAT O POWIERZCHNIACH DO 35M2 WRAZ Z OGRODZENIEM CZĘŚCI TERENU I MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.pdf (753,65KB)
PDFBUDOWA DWÓCH WIAT O POWIERZCHNIACH DO 35M2 WRAZ Z OGRODZENIEM CZĘŚCI TERENU I MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY..pdf (753,65KB)
PDFrozbiórki.pdf (887,77KB)
PDFST KONSTRUKCJA WIATY.pdf (865,44KB)
PDFSPIS ZAWARTOŚCI.pdf (750,22KB)
PDFZAWARTOŚĆ.pdf (750,22KB)
PDFST KORYTOWANIE PROFILOWANIE ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.pdf (936,51KB)
PDFST ROBOTY IZOLACYJNE.pdf (908,30KB)
PDFST PODBUDOWY.pdf (1,20MB)
PDFST ROBOTY MUROWE.pdf (973,77KB)
PDFST ROBOTY TYNKARSKIE.pdf (1,33MB)
PDFST terenu z kostki betonowej.pdf (886,39KB)
PDFST DOSTAWA WYPOSAŻENIA.pdf (847,21KB)
PDFST SUFITY PODWIESZANE.pdf (1,00MB)
PDFST OGRODZENIA.pdf (868,66KB)
PDFST OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE.pdf (1,01MB)
PDFST ROBOTY MALARSKIE.pdf (905,63KB)
PDFSPECYFIKACJA_TECHNICZNA_SANITARNA.pdf (463,40KB)
PDFSPECYFIKACJA_TECHNICZNA_ELEKTRYCZNA.pdf (5,71MB)
DOCZał nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc (47,50KB)
DOCZał nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (54,50KB)
DOCZał nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.doc (48,00KB)
DOCZał nr 6 do SWZ - Wykaz robót wykonanych - Poziom.doc (90,00KB)
DOCZał nr 7 do SWZ - Oświadczenie - art. 117 ust. 4 Pzp.doc (48,50KB)
DOCZał nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc (43,00KB)
PDFZał nr 9 do SWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal.pdf (2,76MB)
DOCZał nr 10 do SWZ - Wzór formularza oferty.doc (73,00KB)
DOCXZał Nr 11 do SWZ - wzrór umowy.docx (32,70KB)
DOCZał nr 12 do SWZ - Oświadczenie (wykluczenie) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc (44,50KB)
DOCZał nr 13 do SWZ - Oświadczenie (warunki udziału) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc (44,00KB)
PDFIdentyfikator postępowania.pdf (205,66KB)
PDFLink do postępowania.pdf (212,00KB)
PDFkwota przeznaczona na zadanie.pdf (223,81KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert (588,00KB)
PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (422,44KB)