Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.05.2021

                                                                                                                                            

Protokół Nr XXXI/2021
 XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu

 

 

  1. Rozpoczęcie obrad sesji. (14:25)

 

Obrady rozpoczęto 27-05-2021 o godz. 14:25.

Przewodniczący Rady Pan Mirosław Skoczylas stwierdzając wymagane kworum otworzył XXXI Sesję Rady Miejskiej w Kietrzu.

Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lech Duda

4. Lesław Kuśnierz

5. Czesław Lach

6. Stanisław Babiniec

7. Barbara Drzał

8. Paweł Chruściel

9. Agata Mormul

10. Bartłomiej Górka

11. Małgorzata Król

12. Zuzanna Rogowska

13. Małgorzata Bajer

14. Beata Głogiewicz

15. Zofia Janusz

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator,

- Zastępca Burmistrza – Marceli Głogiewicz

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

- Sekretarz Gminy – Aneta Kopeczek,

- Ireneusz Kaczmar – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

- Radca prawny - Adam Biernacki

2. Przedstawienie porządku obrad (14:27)

Pani Burmistrz złożyła wniosek o rozszerzenie przedstawionego porządku obrad o dwa punkty:

- o rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 7.13 tj. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu
  Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021-2028 (14:36)

- rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 7.14 tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
  sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 415/1,
   stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 7.13 tj. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021-2028 i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

Wyniki imienne:

ZA (15)

 

Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Czesław Lach, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 7.14 tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 415/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Agata Mormul, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia

Janusz, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Lech Duda, Lesław Kuśnierz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie porządku obrad po zmianach  tj. podpunktem 7.13 i 7.14 i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

Wyniki imienne:

ZA (15)

Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Damian Bosowski, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 roku.

4.Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2021
     roku.

5. Informacje:

5.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

5.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości;

7.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.5 w sprawie rozpatrzenia petycji

7.6 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe 

Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz";

7.7 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;

7.8 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

7.9. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021

7.10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

7.11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2021-2026

7.12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021-2028

7.13 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021-2028

7.14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 415/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad.

 

 

3. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia
    protokołu XXIX sesji (14:38)

 

Protokół XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

 

Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Zofia Janusz, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Agata Mormul

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

4. Przyjęcie protokołu XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2021 roku (14:39)

 

Protokół XXX Nadzwyczajnej Sesji  Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

 

Agata Mormul, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

5. Informacje:

 

5.1. Burmistrz Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu.
       (14:39)

 

5.2. Przewodniczących stałych Komisji o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym (14:45)

 

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi  Radny Lech Duda przedstawił informację z posiedzenia komisji w dniu 26.04.2021 r.

 

Przewodnicząca ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych Radna Małgorzata Król przedstawiła informacje o posiedzeniu komisji w dniu 10.05.2021 r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Lesław Kuśnierz  – Komisja Rewizyjna na podstawie audytu wystosowała wniosek o połączenie klas III i IV. Cała Rada przychyliła się do tego wniosku na komisji wspólnej z dnia 01.04.2021 r., a ostateczna decyzja należy do Pani Dyrektor i P. Burmistrz.

 

Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji  Radny Paweł Chruściel przedstawił informację
 z posiedzenia Komisji  z dnia 24.05.2021 r.

 

 

6. Zapytania i interpelacje radnych. (14:53)

 

Pan Radny Bartłomiej Górka:

 

  1. nasz rynek, nasza kolumna została oddana niedawno do użytku, odnowiona i chciałbym zapytać czy z tytułu rękojmi zamierzamy wnosić do wykonawcy o to, żeby zadbał o podstawę pomnika na rynku, bo wygląda bardzo nieestetycznie, jest taka trochę zapleśniała, zagrzybiała i czy nie da się tego zaimpregnować? Czy Pani zamierza jakieś działania w tej kwestii podjąć? 
  2. Mam tez pytanie do Pana Zastępcy, a mianowicie na jesiennej sesji, na wniosek Pana radnego Bosowskiego, powiedział Pan, że zajmie się Pan sprawa piaskownicy na osiedlu (skiold). Czy cos zostało zrobione w tej sprawie? Jakie są działania planowane w tej sprawie? 

 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: (14:55)

 

7.1. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości
       (14:55)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (14)

Damian Bosowski, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXI/352/2021

 

7.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz (14:58)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Lech Duda, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXI/353/2021

 

7.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (15:00)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

 

Damian Bosowski, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Agata

Mormul, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXI/354/2021

 

7.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz (15:01)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Damian Bosowski, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Czesław Lach, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Lech Duda, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXI/355/2021

 

7.5. w sprawie rozpatrzenia petycji (15:03)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji – Pan Paweł Chruściel.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXI/356/2021

 

7.6. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz" (15:05)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Czesław Lach, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Lech Duda, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXI/357/2021

 

7.7. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu; (15:08)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Agata Mormul, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXI/358/2021

 

7.8. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu (15:10)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Damian Bosowski, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Czesław Lach, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXI/359/2021

 

7.9. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021 (15:11)

 

Komentarza do projektu uchwały  udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska, informując o aktualizacji projektu uchwały.

 

Pan Bartłomiej Górka – ja chciałbym dopytać o jedną rzecz. Powiększenie o kwotę 280 000,00 tysięcy na realizację zadania „Modernizacja zespołu kuchennego w szkole w Kietrzu przy ulicy Głowackiego” Przeglądałem dokumentację na Biuletynie Informacji Publicznej, która dotyczyła przetargu do tej inwestycji. Wygląda to w ten sposób, że oferent zaproponował 690 000,00 tysięcy za wykonanie tej inwestycji . Gmina wnioskowała, żeby to była kwota 420 000,00 tys., więc jest to prawie dwukrotność  Czy pół miliona na podstawowe prace to nie jest za dużo? Mało tego, mówimy tutaj o remoncie samej kuchni. Dzisiaj za tą kwotę można by było postawić dom. Wydaje mi się, że jest to nie mądre i niezasadne, żeby wydawać, aż tyle pieniędzy na remont kuchni, tym bardziej ze środków własnych. W związku z tym składam wniosek formalny o wszczęcie ponownej procedury przetargowej , bo wydaje mi się, że jak tam był jeden oferent to nie może być tak, że przyjmujemy te kwotę. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie.

 

Pan Przewodniczący – czyli to jest Pana wniosek formalny tak?

 

Pan Bartłomiej Górka – wnoszę o to, aby poddać pod głosowanie, aby ponowny przetarg ogłosić .

 

Pan Stanisław Babiniec – wychodzę z wnioskiem przeciwstawnym, aby zostawić sytuację taka jaka jest i z dofinansowaniem takim jakie jest przedstawione w zmianie budżetu. Drodzy Państwo 420 000,00 tysięcy rzeczywiście było na początku zaplanowane, 180 000,00 tysięcy zgodzili się Państwo radni przekazać do tego zadania na posiedzeniu wspólnej komisji , czyli  jest 600 000,00 tysięcy . W tej chwili dokładamy nie więcej niż 80 000,00 tysięcy. Drodzy państwo w czasie pandemii mamy duży wzrost cen rozmaitych materiałów budowalnych . Z tego co wiem, to w tym przetargu był jeden oferent. Proponuje, żeby zostawić to tak jak jest i dołożyć  te 80 000,00 tysięcy.

 

Pani Burmistrz – myśmy podjęli decyzji o likwidacji szkoły (oczywista omyłka miało być „likwidacji kuchni”) w szkole w Nowej Cerekwi, że Panie kucharki tam zatrudnione będą pracowały tutaj. Panie zostały poinformowane osobiście przez Panią Radną Głogiewicz oraz Pana radnego Lesława Kuśnierza podczas wizyty w Nowej Cerekwi. Jeśli my teraz zaczniemy to zadanie odkładać to to się wiąże z tym, że się to przeciągnie, a chcemy ten remont zacząć w połowie czerwca. To kiedy my to rozpoczniemy, jak będziemy wydłużać, jak dzieci wrócą do szkół. Ponadto jaką mamy pewność, że ta cena którą zaproponuje inny oferent, jeżeli się taki w ogóle znajdzie, będzie cena, która nas usatysfakcjonuje. To jest ok. 680 000,00 tysiecy. W 2014 roku już się przygotowywano do tego remontu i wtedy, ja wiem, że to był większy zakres, powstał  kosztorys na prawie trzy miliony. To co my Państwu proponujemy zrobić w tej kuchni, to są rzeczy niezbędne, okrojone do 600 000,00 tysięcy, a po przetargu do 680 000,00 tysięcy złotych. My i tak zaspokoimy tylko część tych potrzeb, skoro w tym 2014 roku powstał kosztorys na prawie 3 miliony złotych. I my teraz chcemy, aby taka kuchnia nie wyremontowana obsługiwała dwie szkoły. Proszę o przyjęcie zmian, które zaproponowałam w budżecie.

 Pan Radny Bartłomiej Górka – chce uzupełnić swój wniosek i usunąć kwotę 280 000,00 tysięcy ze zmian budżetowych.

 

Pani Burmistrz – Panie Przewodniczący czy moglibyśmy prosić o zabranie głosu przez Pana mecenasa, o wypowiedzenie się czy jest w ogóle możliwe dokonanie takiego działania.

 

Pan Przewodniczący – to znaczy radny ma zawsze prawo złożyć wniosek, ale bardzo proszę.

 

Pan Mecenas Adam Biernacki – Pan radny użył niewłaściwej terminologii na swoją propozycję do zmiany budżetu . Pan radny użył określeń, że Rada Gminy posiada uprawnienia do podejmowania czynności w postepowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Z tego punktu widzenia należałoby twierdzić, że to było niewłaściwe określenie, ponieważ kwestia udzielania zamówień publicznych jest zarezerwowana do kompetencji Burmistrza . Całe postepowanie o udzielenie zamówienia należy do kierownika jednostki, czyli organu wykonawczego. W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kierownik ma do pomocy komisję przetargową i to jest właściwy organ, który może kierownikowi podpowiadać, że ma umorzyć postępowanie. Cały czas podpowiadam, że problem dotyczy terminologii. Ja nie kwestionuje uprawnień Rady do podejmowania chwały, która ma charakter normatywny albo określa jakieś stanowisko Rady w określonej kwestii. Natomiast chciałem zgłosić uwagi dotyczące tej terminologii. Nie powinien być głosowany wniosek przez Radę o ponowienie procedury przetargowej bo jest to kwestia zastrzeżona przez ustawę dla Burmistrza, który jest organem, zarządza mieniem. Na marginesie chciałbym zaznaczyć, że wniosek Pana radnego nie powinien być nazwany formalnym, bo Państwa statut określa co jest wnioskiem formalnym.

 

Pan Radny Górka – kompletnie nie mogę się zgodzić z Pana opinią, bo po pierwsze proszę mi podać jaka jest wykładnia prawna Pana opinii, a po drugie ja nie wnioskowałem by rada wchodziła w kompetencje władzy wykonawczej, ani o unieważnienie poprzedniej procedury przetargowej. W mojej ocenie kwoty podane odbiegają mocno od tego, co było zaplanowane i odbiegają od cen rynkowych i wnioskuje o to, aby Burmistrz jeszcze raz podjął procedurę przetargową, a nie o unieważnienie poprzedniego przetargu.

 

Pan Mecenas Adam Biernacki – Panie radny, żeby rozpocząć nową procedurę trzeba unieważnić procedurę, która została rozpoczęta i wniosek o unieważnienie powinien wypłynąć ze strony komisji przetargowej. Natomiast ja nie kwestionuje Państwa prawa do dyskutowania nad kształtem budżetu. Natomiast padło tutaj stwierdzenie o unieważnienie lub ponowienie procedury przetargowej, stąd moje wystąpienie.

 

Pan Przewodniczący – Panie radny mecenas ma racje, że my jako Rada nie możemy wchodzić w kompetencje ogłaszania przetargów i sugerować czy to ma być ponownie czy nie.

 

Pan Radny Górka – dobrze, jeżeli jest taka potrzeba to zmieniam wniosek na nie dokonanie zmiany w budżecie.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie usunięcie kwoty 280 000,00 tys z zaproponowanej zmiany budżetu  i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek została odrzucony.

 

wniosek w sprawie usunięcie kwoty 280 000,00 tys z zaproponowanej zmiany budżetu (15:40)

Wyniki imienne:

 

ZA (6)

Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (7)

Agata Mormul, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Czesław Lach, Zofia Janusz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Pan radny Górka – tutaj jest jeszcze zadanie Modernizacja placu szkolnego przy ulicy Głowackiego 37. Jak rozumie jest to wniosek, aby budować kolejny Orlik w Kietrzu. Mamy już 4 boiska w Kietrzu . Chciałbym zapytać czy to, aby jest niezbędne w naszej Gminie, aby powstało kolejne boisko i aby płacić za to milion złotych?

 

Pani Burmistrz – Szanowni państwo proszę, aby państwa ten milion nie zmylił, ponieważ przypominam, że jeśli chodzi o zadanie „Poprawa stanu infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kietrzu przy ulicy Głowackiego”złożyliśmy wniosek do „Sportowej Polski”. Całość zadania opiewa na prawie milion złotych. Natomiast dofinansowanie w razie uznania tego wniosku to pół miliona. Tak więc z budżetu gminy, gdyby wniosek przeszedł wpłacilibyśmy 500 000,00 tysięcy. W tym momencie chcemy sobie zagwarantować całość na to zadanie, ale pamiętajmy, że jeśli wniosek  przejdzie to pół miliona odzyskamy. Druga informacja jest taka. Ja nie wiem czy pan radny widział jak wygląda boisko znajdujące się tuż za szkołą przy ulicy Głowackiego. Ponadto na spotkaniach z rodzicami, w których uczestniczyli radni Duda, Kuśnierz i P. Mormul odnośnie łączenia klas III i IV zapewnialiśmy  rodziców, że dzieci będą miały poprawiony komfort funkcjonowania. Obiecywaliśmy, bo byliśmy po pierwszych rozmowach już z Państwem,że będziemy robić  ogrodzenie, a musi być bo sanepid tego zażądał, że będziemy składać wniosek o dofinansowanie do boiska, że będziemy modernizować kuchnię. A wszystko po to, żeby dzieciom w tych większych klasach po prostu funkcjonowało się tam lepiej. Tu nie chodzi o tworzenie kolejnego Orlika, ale o to, aby dzieciom w klasach I-IV, które Państwa decyzją pozostały w szkole przy ulicy Głowackiego.

 

Pan radny Górka – ja nie jestem przeciwny tej inwestycji, ale trzeba mieć na uwadze, że nie samą szkołą żyje gmina i tylko to chciałbym dać pod rozwagę.

 

Pani Burmistrz – skoro szukamy i czynimy oszczędności w oświacie, to tym szkołom tez coś dajmy.

 

Pan radny Duda – tak ja uczestniczyłem w spotkaniu z rodzicami, ale nie przypominam sobie, że obiecywaliśmy kolejne boisko czy tam obiekt sportowy za takie pieniądze. Była mowa, że te pieniążki zaoszczędzone zostaną wykorzystane na dodatkowe zajęcia lekcyjne to na pewno. Może jak jest Pan zastępca to przypomni jakiej lepkościowi jest to boisko, bo chciałem coś powiedzieć.

 

Pan zastępca Marceli Głogiewicz – proszę kontynuować, jeżeli to nie przeszkodzi, a ja już  szukam dokładnego wymiaru.

 

Pan Radny Lech Duda – ja chce zauważyć, że ja też nie jestem przeciwny , nawet jakby to przekroczyło pół miliona, ale to powinno służyć całemu społeczeństwu. Zróbmy coś z czego będą korzystać naprawdę wszyscy. Moim zadaniem tak mały obiekt akurat nam się nie przysłuży. Jest wiele innych inwestycji, które wymagają tak samo zainteresowania.

 

Pan zastępca – boisko ma wymiar 27 metrów szerokości 50 metrów długości. Warto przypomnieć, że w ramach tej inwestycji jest ogrodzenie, piłkochwyty oraz  80 metrowa bieżnia do skoku w dal oraz utwardzenie placu i zakup nietrwale związanych z gruntem miejsc do siedzenia. Chciałbym jeszcze dodać, że ogólnie nabór jest tak skonstruowany, że to muszą być miejsca ogólnodostępne i nie będą zarezerwowane dla określonej grupy osób. Tak więc z boiska będą mogli korzystać wszyscy, bo takie są założenia programowe.

 

Pani Burmistrz – ja bym chciała jeszcze wspomnieć, że podjęliście kiedyś decyzję, że to boisko faktycznie trawiaste w kierunku osiedla przeznaczymy na wydzielenie działek mieszkaniowych i obiecaliśmy sobie, że w ten sposób pozyskane fundusze przeznaczymy na modernizacje boiska które znajduje się za szkołą, takie kiedyś ustalenia były.

 

Pani Radna Agata Mormul – tak właśnie my tak jak wspomniała Pani Burmistrz zdecydowaliśmy na komisji, ze z tego boiska wydzielone zostaną działki budowlane, a pozyskane pieniądze ze sprzedaży przeznaczymy na modernizację boiska za szkołą. Ponadto uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami i było tam powiedziane, że uzyskane fundusze będą przeznaczone na przebudowy i poprawę funkcjonowania szkoły. Następna kwestia, to kwestia sanepidu, a więc plac który znajduje się przy szkole ma być ogrodzony i boisko ma tez spełniać wymogi sanepidu, Chodzi tu o bezpieczeństwo dzieci.

 

Pan Stanisław Babiniec – my dzisiaj podejmujemy jedynie uchwałę intencyjną, gdyż nie ma pewności, że uzyskamy dofinansowanie. Myślę, że powinniśmy wrócić do tej dyskusji po rozstrzygnięciu wniosku i wtedy ocenimy, jeżeli dostaniemy dofinansowanie czy jest to zasadne. Ponadto temat był dyskutowany na komisji wspólnej i tam podjęliśmy decyzje, że wchodzimy w to, żeby złożyć wniosek. Nie brnijmy dalej w coś, co na ta chwilę nie ma sensu i podejmijmy decyzję, taka jaką na komisji wspólnej.

 

Pan Radny Górka – ja chciałbym jeszcze dopytać o kwotę 13 400,00 zł na organizacje imprez sportowych, na co to dokładnie jest?

 

Pani Skarbnik B.Trzcińska – tak po stronie dochodów mamy 13 400,00 zł, wpłynęły pieniążki z darowizny z przeznaczeniem na imprezy sportowe oraz wpłaty wpisowe na półmaraton oraz została podpisana umowa na udostępnienie powierzchni reklamowej podczas Dni Kietrza i jakby równoważąca kwota jest po stronie wydatków.

 

Pan Radny Duda – mamy tutaj kwotę 250 000,00 tys na zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe. Ostatnio na sesji Pani Burmistrz zaproponowała kwotę 200000,00 tys i z tego co zrozumiałem ma być wyremontowany ten przystanek koło sklepu „Dino”. Z tego co wiem, to jest własność nie nasza tylko my to dzierżawimy. Na jaki okres my mamy dzierżawę tego terenu?

 

Pani Burmistrz – nie mamy umowy, ale tutaj powinnam zapytać Państwa, ponieważ ten grunt została sprzedany w 2012 r. i wtedy niektórzy z Państwa byliście  w Radzie. To ja tutaj powinnam zapytać jak to się stało, że przyjęte zostało takie rozwiązanie. W tej chwili jest tam posadowiona taka wiata przystankowa i my prawa do tej działki nie mamy w ogóle. Stąd problem, jeżeli np. chodzi o koszenie, bo za każdym razem powinniśmy zapytać czy możemy wejść i wykosić. Może ja tę swoja wypowiedź uporządkuje. To zadanie, które Państwu zaproponowałam  nie precyzuje o który teren chodzi, bo braliśmy kiedyś pod uwagę teren przy ulicy Okopowej i my do tego pomysłu być może wrócimy, ale tylko w sytuacji, kiedy nie pójdą po naszej myśli negocjacje z właścicielami sieci „Dino”. Na razie rozmowy idą w tym kierunku, aby uzyskać od właściciela prawo użyczenia dysponowania ta działką przez okres co najmniej 10-letni. Jeśli te rozmowy doprowadza nas do takiego celu, albo do celu jaką jest własność tego terenu, to wtedy będę Państwu proponować posadowienie tego centrum przesiadkowego w tym właśnie miejscu. Tego też oczekują mieszkańcy, bardziej niż tej ulicy Okopowej. Zaproponowałam 250 000,00 zł, bo ceny materiałów rosną bardzo szybko.

 

Pan Radny Górka – jeżeli nie ma presji i nikt nas stamtąd nie wygania, może po prostu znaleźć środki zewnętrzne na centrum przesiadkowe i je zbudować.

 

Pani Burmistrz – nie wiem czy nie mamy presji. Mam przed sobą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i tam była podobna sytuacja i wskazano, że zasadnym byłoby podpisanie przez gminę umowy użyczenia, co daje możliwość realizacji zadań własnych na tym terenie.

 

Pan Radny Lech Duda – no tak musimy zapewnić jakieś centrum przesiadkowe, jednakże mamy naprzeciwko, poniżej targowiska trzy działki i można by było jedna wygospodarować na centrum przesiadkowe.

 

Pan Radny Stanisław Babiniec – temat działki poniżej targowiska był już dyskutowany i jest ona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielolokalową.

 

Pani Radna Głogiewicz – dlaczego ta działka, na której jest wiata przystankowa została sprzedana w całości, a nie została wydzielona?

 

Pan Przewodniczący – ja myślę, że to nie jest pytanie do radnego Dudy, ja tez byłem wtedy w radzie i obecny właściciel chciał ją kupić w całości, taki był warunek, a w planie była budowa nowego centrum przesiadkowego w innym miejscu. Jednak mam prośbę, aby tak daleko nie wracać, Błędy popełnia każdy i nas też będą oceniać i zróbmy tak, aby tego błędu właśnie nie popełnili.

 

Pan Radny Damian Bosowski – ja tez byłem radnym w 2012 roku i pamiętam dobrze procedowanie tej uchwały, bo wzbudziła ona wielkie kontrowersje. Z tego , co pamiętam ówczesne władze zapewniały nas jako radnych, ja też byłem za podobnie jak Przewodniczący Skoczylas sprzedażą tej działki. Zapewniano nas wtedy, że przyszły nabywca na tym terenie zapewni przystanek autobusowy. Nie wiem jak wygląda umowa i tu prośba, żeby sprawdzić i zamieścić na naszej stronie ta umowę. Jestem jak najbardziej za centrum przesiadkowym, ale zapewnijmy te środki w budżecie i szukajmy jeszcze środków zewnętrznych.

 

Pan zastępca Marceli Głogiewicz – ja chciałbym jeszcze dodać, że będziemy przyglądać się każdej lokalizacji, ale tak jak już zresztą powiedziała Radny Babiniec działka poniżej targowiska nie może być przeznaczona pod przystanek.

 

Pan Przewodniczący – będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat. Myślę, że temat centrum przesiadkowego została wyczerpany.

 

Pan radny Górka – Szanowna Pani Burmistrz w dziale Kultura fizyczna jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł na realizacje skateparku. Ja nie jestem przeciwny, ale zrodziła się taka wątpliwość. Skoro zgłosiliśmy już chęć budowy Pumptracka to pytanie czy jest zasadne jeszcze budowa skateparku. Czy w naszym mieście jest, aż takie zainteresowanie deskorolkarzy, którzy będą z tego korzystać. Może zobaczmy jaki będzie oddźwięk Pumptracku, a później ewentualnie wnioskujmy na projekt na Skatepark, bo wydaje mi się to trochę bezsensu, że chcemy budować analogiczny obiekt .

 

Pani Burmistrz – tak Panie radny Górka ma Pan rację, ale tylko częściowo. Oczywiście możemy poczekać, choć zważywszy na to, że młodzież wnioskowała i przyniosła mi bardzo wiele podpisów pod tym projektem to raczej będzie zainteresowanie. Tylko co my zrobimy z dofinansowaniem, ponieważ nabór nie będzie trwała wiecznie i może przez najbliższe lata nabór na tego typu obiekty nie będzie . My proszę Państwa musimy się dostosowywać do naborów. Niejednokrotnie powtarzaliście, że gmina składa mało wniosków, więc gmina takie wnioski składa i oszacowuje też, czy byłoby zainteresowanie.

 

Pan zastępca Marceli Głogiewicz – powodem, dla którego chcieliśmy to zrobić byli młodzi ludzie, których obserwuje chodząc z psem na spacer do tzw. jamy, gdzie zaraz ta jama zmieni kształt, bo ci młodzi ludzie biorąc jakąś małą sztychówkę do plecaka szukają w ten sposób rozrywki. Natomiast druga częścią propozycji budżetowej jest to, że nabór do którego moglibyśmy wystartować z tym projektem to nabór z działania 10.02 czyli „Obszary objęte lokalnymi obszarami rewitalizacji”, więc jest po prostu szansa, aby takie dofinansowanie otrzymać.

 

Pan Przewodniczący – mam pytanie, jest tutaj zaplanowana kwota 245 000,00 zł na realizację zadania „ wymiana źródła ciepła na peletowe wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi w WDK w Nowej Cerekwi. Bardzo się z tego tytułu cieszę, bo to jedyna wioska, w  której Dom Kultury nie był remontowany. Tylko mam jedna uwagę, co w tym zakresie jest Panie Zastępco. Byłem tam osobiście, wygląda to dużo lepiej niż było. Jednak jak to ma być  wymiana instalacji grzewczej , jak to się ma do tego, że tam zostały ściany wygipsowane? Wydaje się , że to zostanie zrujnowane. Brak tutaj koordynacji w tym działaniu. Niech Pan powie co w ten zakres wchodzi tego projektu.

 

Pan Zastępca – roztrzygnięcie formalne z tego co pamiętam, było przez instytucje dofinansowująca wydłużane, więc na to wpływu nie mamy. Nawet jeżeli ta koordynację, o której Pan wspomniał przeprowadzić w sposób wzorcowy, to generalnie nie mamy na to wpływu. Ten wniosek został złożony już wiele miesięcy temu. Mogę mieć jedynie nadzieję, że te prace, które zostały wykonane już, nie zostaną zrujnowane. W tym wniosku jest zaplanowana kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania, począwszy od grzejników, rurek i wszystkich pionów. Źródłem energii w nowym piecu ma być pelet, ponieważ węgiel w ramach tego wniosku nie przeszedłby , bo musi zostać osiągnięty efekt ekologiczny. Jako koszty kwalifikowalne mogły zostać włączone działania obejmujące zakup
i wymianę okien.

 

Pan Przewodniczący – kwota tych okien zostanie pomniejszona o tą wartość , bo my to zrobiliśmy wcześniej z własnej gotówki i teraz to zostanie tak jakby pomniejszone.

 

Pan Zastępca – kwota, która została wydana na okna została zakwalifikowana jako działanie termomodernizacyjne, które objęte jest ogólna kwotą dofinansowania.

 

Pan Przewodniczący – mam jeszcze jedno pytanie, byłem tam, oglądałem i  nie jestem budowlańcem, ale trochę remontów przeprowadziłem i wydaje mi się, że jest nie uniknione, żeby nie było zniszczeń. Można było poczekać z tymi remontami  i połączyć te remonty. Mam jeszcze jedno pytanie. Bo tam w bardzo złym stanie jest też dach, czy coś jest w tym zakresie też czy nie?

 

Pan Zastępca Marceli Głogiewicz – nie. To mogą być tylko działania, które obniżą emisje CO2 do środowiska i działania termomodernizacyjne.

 

Pan Przewodniczący – można to było inaczej rozwiązać. Te pieniążki, które poszły na remont , one by były kwalifikowalne, a te pieniądze przeznaczyć na remont dachu, ale jeśli tego nie zrobiliśmy to pewnie w przyszłości trzeba będzie znowu planować pieniądze na dach. Trochę brak takiej koordynacji . Mam teraz następne pytanie. Jest tu zwiększenie o kwotę 607 100,00 zł na wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Rozumicach. Może Pani skarbnik powie dlaczego tak dużo. Czy tam nie doplanowalismy?

 

Pani Skarbnik – tutaj może wyjaśnień udzieli Pani Kierownik Oświaty.

 

P. Magdalena Wójtowicz – Drodzy Państwo budżet planowany jest we wrześniu. Co roku w październiku następuje aktualizacja kwot dotacji. Wzrosła kwota na jedno dziecko w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Nowej Cerekwi na podstawie której jest naliczania dotacja dla Przedszkola w Rozumicach. Kwota po aktualizacji w marcu na jedno dziecko wzrosła na 1507,48zł. Stąd taka różnica.

 

Pan Przewodniczący – czyli widzimy, że te propozycje Komisji Rewizyjnej o czegoś zrobienie w Nowej Cerekwi chyba są zasadne, ponieważ sami widzimy na jakie koszty nas to rzutuje na dzieci w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia. Proszę Państwa mam jeszcze jedną sprawę, a mianowicie jak Państwo przeanalizowaliście budżet po stronie przychodów. Wpłynęła dodatkowa kwota ok. miliona złotych z tzw. opłaty marszałkowskiej, to jest ta kwota którą otrzymujemy z tytułu rekultywacji po byłym składowisku odpadów. Jest to rozdysponowane na wymianę urządzeń grzewczych , przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup worków itp. a co mi się rzuca w oczy to kwota 600 000,00 zł na zadanie  zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy Kościuszki m.in. montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, posadzenia drzew, budowa parkingu. Taka budowa stacji to jest ok. 30 000,00 zł – 40 000,00 zł. My taką stacje wybudujemy, po to żeby ona stała, bo w tym momencie w powiecie głubczyckim jest jedno auto o napędzie elektrycznym. Chyba prędzej statek kosmiczny tu wyląduje niż się naładuje samochód. Czy my musimy robić tą stację. Ja nie jestem przeciwny budowie parkingu, ale czy nie warto przemyśleć tej sprawy i zwiększyć na dofinansowania do indywidualnych źródeł ciepła, im więcej zamontujemy tych piecy ekologicznych, tym będziemy zdrowsi, im więcej wybudujemy przydomowych oczyszczalni, tym mniej to pójdzie do środowiska. Też przed nami jest wydzielenie działek na ulicy Zielonej. Mieszkańcy czekają z niecierpliwością. Trzeba stworzyć warunki, aby mogli skorzystać z przydomowej oczyszczalni. Tam jest kilkadziesiąt tych rodzin, które mogłyby z tego skorzystać. Też można pomyśleć o projekcie na kanalizację. Jest też wiele innych rzeczy, rowy. Proszę państwa weźmy to pod rozwagę, czy akurat 40 000,00 zł chcemy przeznaczać na stacje ładowania pojazdów. Nie  jestem przeciwnikiem budowy parkingu, ale można to zrobić z innych pieniędzy. Ponadto gmina nie może prowadzić działań komercyjnych, więc trzeba to komuś zlecić. W związku z tym składam wniosek, aby kwotę 600 000,00 zł nie przeznaczać na zagospodarowanie terenów zieleni  i żeby się spotkać na komisji wspólnej i podyskutować na co przeznaczyć te pieniądze

 

Pan Radny S.Babiniec – Panie Przewodniczący jest Pan przeciwny budowie stacji, a składa pan wniosek o usunięcie kwoty 600 000,00 zł z budżetu na budowę parkingu nie rozumiem. Uzasadnia Pan jedno, a wniosek składa do całości.

 

Pan Przewodniczący – dla mnie jest niepojęte, aby w tym momencie budować stacje do ładowania pojazdów. W województwie jest jedna, a my wybudujemy, gdzie nie mamy pojazdów. Ja nie jestem przeciwny budowie parkingu, ale żeby łączyć to z budową stacji ładowania pojazdów. Kiedyś pokłóciliśmy się o 2000,00 zł, a teraz wydamy 40 000,00 zł, aby skorzystać z tych pieniędzy.

 

Pan Stanisław Babiniec – Panie przewodniczący nadal nie rozumiem. Panu chodzi o to, aby wybudować parking, ale bez stacji do ładowania pojazdów, ale dalej chce Pan wyrzucić z przesunięcia z budżetu 600 000,00 zł. Może zadajmy tutaj pytanie do zastępcy Burmistrza, który przygotowuje wniosek. Dlaczego ta stacja ma powstać, jak ona ma wyglądać.

 

Pan Przewodniczący – jestem przeciwny budowie tej stacji i jestem za tym, aby do tematu wrócić na komisji.

 

Pani Burmistrz – oczywiście można o takich sprawach dyskutować na komisji, ale przecież dyskutujemy teraz. Możemy tutaj wypracować jakieś wspólne stanowisko. Zacznę może od tego, że jak dołożymy 150 000,00 zł to pula na dofinansowania dla mieszkańców wyniesie 350 000,00 zł.W innym ościennych gminach są to kwoty 90 000,00 zł, 80 000,00 tysięcy, naprawdę nie wydaje mi się, że to co proponujemy mieszkańcom to mało. Ponadto za chwilę zaproponujemy mieszkańcom kanalizacje, więc idziemy jak najbardziej w stronę ekologii. Projekt parkingu powstał w 2011 roku , zaktualizowano kosztorys w roku 2015 i on wyniósł 865 000,00 zł. My ten kosztorys odchudziliśmy do tych 600 000,00 zł, a ludzie chcą tego parkingu. Jeśli się Państwo zgodzicie to wydamy te 30 000,00 zl na te stację, jeśli nie to znajdziemy coś innego, ale musi mieć walor ekologiczny. Ta stacja nie jest elementem niezbędnym. Jeśli Państwu ta stacja nie odpowiada, to uchwalcie te 600 000,00 zł, a potem porozmawiamy czym ja zastąpić.

 

Pan zastępca Marceli Głogiewicz – my też się tego uczymy. O ile dobrze pamiętam najbliższa stacja jest w Kędzierzynie – Koźlu. Istota tego pomysłu była przejrzystość ekologii. Cieszę się, że pod tym względem jest dyskusja. Proszę przemyśleć, czy możemy coś innego wymyśleć, co spowoduje, że akurat z tych celowanych pieniążków moglibyśmy w przejrzysty sposób skorzystać., żeby ten parking powstał.

 

Pani Burmistrz – a promocja proszę państwa, czy nie moglibyśmy być raz gdzieś prekursorami.

 

Pan Przewodniczący –  akurat jesteśmy już prekursorem w okolicy, a to akurat nie przyniesie nam korzyści . Jeszcze raz niech Pan powtórzy jaki jest koszt t ej stacji 30 000,00 zł tak?

 

Pan Zastępca – z tego, co udało mi się sprawdzić w Internecie to tak jest to kwota z montażem rzędu 30 000,00 brutto.

 

Pan Przewodniczący – tak też szukałem i to jest kwota 30 000,00 – 40 000,00 zł , a na marginesie za ta kwotę można zrobić od 100-150m parkingu.

 

Pan Radny Górka – samochody elektryczne są kosztowne. Rozumiem, że wszyscy którzy płaca podatki mają się zrzucać na prąd dla jednej czy dwóch osób. Trochę to absurdalne.

 

Pani Burmistrz – Panie Radny mówi Pan, że wszyscy będziemy się zrzucali na prąd. To jest tak samo jakby Pan powiedział, że wszyscy się zrzucamy na zespół na Dni Kietrza, a słuchają go ci, którzy pracują, ale i ci, którzy nie pracują i nie odprowadzają podatków. Powtarzam jeszcze raz ta stacja to element zaproponowany, ale nie niezbędny. Uchwalmy te kwotę i poszukajmy czegoś innego. Zróbmy ten parking, bo jest potrzebny, a znajdziemy coś co uznacie państwo za stosowne.

 

Pan Przewodniczący – uważam, żeby te sprawy obmówić na wspólnej komisji.

 

Pan Radny Lech Duda – nie mam nic przeciwko parkingowi, żeby go zrobić. Jednak dobrze by było znaleźć jakieś środki zewnętrzne. Dołóżmy do tego parkingu, ale pamiętajmy  że są wymogi odnośnie kanalizacji . Jeżeli my nie będziemy tego realizować przyjdzie nam kiedyś za to słono zapłacić, bo będą kary. Warto się zastanowić i szukać środków zewnętrznych, a oczywiście dołożyć z tych pieniędzy.

 

Pan Radny Paweł Chruściel – myślę, że jako radni powinniśmy patrzeć w przyszłość i te samochody pojawia się. Ponadto cenę na szybko udało mi się znaleźć za 20 000,00 zł. I jeszcze jedno czy nie można by było uwzględnić tutaj, aby to była stacja do ładowania także hulajnóg elektrycznych i rowerów. Zostawiam to pod rozwagę dla radnych.

 

Pan Zastępca – niestety jest tak duża mnogość  wtyczek do ładowania, że te rowery czy hulajnogi, które mieszkańcy mają nie miałyby możliwości podłączenia.

 

Pani Burmistrz – Panie zastępco czy na przełomie dwóch i pół lat ostatnich lat spotkał się Pan z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na parking.

 

Pan zastępca – o tym parkingu mówi się od wielu lat. Dziewczyny z WPR systematycznie sprawdzają możliwości dofinansowania.

 

w sprawie wniosku o usunięcie kwoty 600 000,00 tys. przeznaczonej na zadanie zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kościuszki (17:18)

Wyniki imienne:

ZA (6)

Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka

PRZECIW (8)

Damian Bosowski, Agata Mormul, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, Małgorzata Król,

Małgorzata Bajer

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Zofia Janusz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Pan Radny Duda – ja tu widzę kwotę  1500,00 zł na wydatki związane z kampania promocyjną Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły branżowej w Kietrzu. Dlaczego nie można było tak małej kwoty wygospodarować z budżetu szkoły ze środków własnych szkoły, tym bardziej, że był okres pandemii.
 

Pani Burmistrz – środki własne szkoły to środki gminy. Rozumiem, że szkoła miała je sobie wygospodarować, a nie Gmina dać. Pani Dyrektor zwróciła się do mnie z pismem o zarezerwowanie środków na promocje Liceum i dlatego z racji tego, że kładziemy nacisk na szkoły  pozwoliłam poddać pod obrady tą właśnie kwotę.  Dodam jeszcze , odnosząc się do słów L. Kuśnierza, że decyzję o łączeniu klas czy też limicie do liceum nie podejmuje ja sama. Wzięłam pod uwagę szereg okoliczności, a mianowicie Państwa opinię, opinie związków, rodziców i wyraziłam swoje stanowisko w stosunku do protokołu Komisji Rewizyjnej.

 

Pani Radna A. Mormul – do tej pory składaliśmy się nawet po 100,00 zł, żeby promować Liceum. Ono jest dobrem nas wszystkich i to nie jest wygórowana kwota, a w tym roku powstały banery, plakaty, filmiki, za które trzeba było zapłacić. Nie przewidzieliśmy, że aż taką kwotę osiągnie ta promocja.

 

 

Pan Radny Duda – tak odebrałem to, że jest nalot na szkoły, że skupiliśmy się na szkołach. Sama pani dobrze wie, że w audycie wyszła kwota, jaką moglibyśmy zaoszczędzić i to wynika z gospodarności.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021 (17:29)

 

Wyniki imienne:

 

ZA (11)

Agata Mormul, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Mirosław

Skoczylas, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Damian Bosowski

 

PRZECIW (3)

 

Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Czesław Lach

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXI/360/2021

 

7.10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (17:30)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

 

Wyniki imienne:

ZA (10)

 

Agata Mormul, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer, Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Małgorzata Król

PRZECIW (3)

 

Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

 

Czesław Lach, Damian Bosowski

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXI/361/2021

 

Pani Radna Małgorzata Bajer opuściła obrady o godz. 17.31.

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych.

 

7.11. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2021-2026 (17:31)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Ireneusz Kaczmar – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (14)

 

Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Czesław Lach, Barbara Drzał, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Małgorzata Bajer

 

UCHWAŁA NR XXXI/362/2021

 

 

7.12. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021-2028 (17:35)

 

Sesję opuścił radny Stanisław Babiniec – godz. 17.33.

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych.

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Ireneusz Kaczmar – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (13)

 

Agata Mormul, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

 

Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

UCHWAŁA NR XXXI/363/2021

 

7.13. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021-2028 (17:36)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Ireneusz Kaczmar – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:       

 

ZA (13)

Damian Bosowski, Małgorzata Król, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Czesław Lach,

Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

 

Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

UCHWAŁA NR XXXI/364/2021

 

7.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 415/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz (17:38)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (13)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

 

Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

UCHWAŁA NR XXXI/365/2021

 

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania (17:40)

 Pani Burmistrz – kilka dni temu odbył się przegląd gwarancyjny. Tak cokół został wpisany do protokołu, jako element, który należy poddać jakiegoś rodzaju renowacji.

 

Pan Zastępca – zostało to wykonanie powierzone odpowiedniemu wydziałowi, jeśli Pan pozwoli to poinformujemy Pana o tej sprawie.

 

Pan Radny Górka – proszę o pisemna odpowiedź w tej sprawie. 

 

9. Oświadczenia radnych (17:41)

 

 Pan Radny Lech Duda – na ostatniej sesji padła dyskusja z Panią Burmistrz. Chciałbym się do tego donieść :

„ Nawiązując do ostatniej sesji nadzwyczajnej, chcę się ustosunkować do słów Pani Burmistrz, że jakobym sugerował, że Pani Burmistrz nie dba o wioski, tylko o miasto. Otóż nie chodzi o sugestie, ani o zapewnienia Pani Burmistrz, że tak nie jest, tylko o fakty pod którymi widnieje podpis Pani Burmistrz. W zestawieniu inwestycji, które nam Pani przedstawiła za rok 2020 z inwestycji wynika, że kwota wydatkowana na wioski tj. 12 sołectw opiewa suma na kwotę ok. 700 000,00 zł, natomiast na miasto 1.500 000,00 zł. Mała różnica, ale jest, a przypominam, że ilość ludzi jest porównywalna i podatki płacą raczej wszyscy, więc też inwestycje powinny być zrównoważone, a propozycja Pani Burmistrz dotycząca inwestycji na bieżący rok tylko te problemy pogłębia. Nie można porównywać ulicy do ulicy tylko kwoty wydawanej na ulice”.

 

I drugie oświadczenie odnośnie słów Radnej Beaty Głogiewicz jak głosowałem nad przyjęciem uchwały dotyczącej drogi transportu rolnego w Kozłówkach :

„Głosowałem zgodnie ze swoja wiedzą w tym temacie i swoim sumieniem i uważam, że wszyscy Radni powinni stać na straży samorządności, do czego obliguje nas ustawa o samorządzie i nasz statut. Przypomnę, że był to wniosek zastępcy Burmistrza, skierowany poza planem inwestycji, jaki rada przyjęła wcześniej do realizacji, a jak w tej kwestii głosowała Radna Głogiewicz?”

 

10. Informacje bieżące. (17:45)

Pani Burmistrz – kilka dni temu podpisaliśmy porozumienie  z Zarządem Dróg Wojewódzkich  i nareszcie ta długo oczekiwana inwestycja – 33 miliony, ponad 4 km drogi, sieci. Myślę, że wszyscy się z tego faktu cieszymy.

Dziś przyszła już oficjalna informacja, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 250 000,00 zł na drogę w Ściborzycach Wielkich. Bardzo się cieszę i gratuluję mieszkańcom i Pani Radnej Bajer.

Chciałam Państwa poinformować, że zawarłam porozumienie w sprawie cyklicznego oczyszczania łapacza przy zjeździe z drogi powiatowej na drogę transportu rolnego w Lubotyniu.

Ponadto zawarliśmy porozumienie dot. nieodpłatnej licencji na aplikację, wykrywającą błędy
w deklaracjach za odpady. W ten sposób można wyłapać niepłacących za odpady

Odbyły się negocjacje z Firma „Naprzód”  i mamy duże szanse, aby utrzymać dotychczasową cenę za odbiór odpadów na takim poziomie, jak jest w tej chwili.

 

Pan Zastępca – przedwczoraj dostaliście Państwo emaila z prośbą o ewentualne wskazanie, jeżeli takie Państwo mają. Zostawiliśmy dowolność jeżeli chodzi o komunikację z nami. Chodzi o ewentualne dogęszczenie oświetlenia ulicznego.

Druga sprawa, o której chce powiedzieć to razem z Panią Kierownik Elżbietą Sokołowską poprosiliśmy Pana z Raciborza, żeby zrobił nam jakąś niewielka koncepcję zagospodarowania targowiska. W sierpniu jeżeli dobrze pójdzie chcemy sprzedać działkę poniżej targowiska, a je jakoś zagospodarować i taką koncepcje będziemy chcieli państwu przedstawić.

Kolejną sprawą jest teren zielony powyżej pawilonu, a poniżej Urzędu, czyli ta przy rynku. Pani Burmistrz wspominała, że byłem na spotkaniu w sprawie utworzenia tzw. SIMu, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Będzie to ogromny SIM, czyli forma spółki, która zrzeszy wiele gmin. Tutaj potrzebna będzie Państwa zgoda i w przyszłości przekazanie w formie uchwały tej nieruchomości do SIM. Będzie to forma spółki, w której Gmina będzie miała swoje udziały.

Jeszcze jedna sprawa to to, że „Hydrokan” jako spółka podjął działania dotyczące stworzenia projektu budowlanego budynku wielorodzinnego komunalnego w lokalizacji na tym trójkącie zielonym za pocztą. Wszelkie działania, które będą się działy będą w spółce „Hydrokan”. Jesteśmy po kilkunastu spotkaniach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest w stanie udzielić spółce kredytu na wkład własny i ten sam Bank jest w stanie udzielić bezzwrotnej pożyczki w wysokości 80 % wartości inwestycji. Tutaj proszę o zastanowienie, czy zgodzicie się Państwo w formie uchwały na przekazanie aportem tej nieruchomości do „Hydrokanu”. Dodatkową zachętą jest tutaj fakt, że gmina  jeżeli po zakończeniu inwestycji dobrze sformułuje wniosek może otrzymać 10 % wartości na drogi, sieci itp. My z Hydrokanem szacujemy wartość na 10-12 milionów, więc milion złotych to wartość dodana inwestycji, która wpłynie na konto gminy Kietrz. Proszę o kontakt osobisty, jeżeli jest zainteresowanie  i wyjaśnię wszystko.

 

Przewodniczący poinformował o konieczności poprawy oświadczeń majątkowych oraz złożył życzenia lokalnym samorządowcom z okazji „Dnia samorządowca”

 

11. Zakończenie obrad. (18:01)

Obrady zakończono o godz. 18:01.                                                        

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                            

                                                                                                                                      Mirosław Skoczylas

 

 

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz

 

 

DOCXSprawozdanie Burmistrza nr 4.docx (35,43KB)
PDFXXXI Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu ,tryb zdalny - wykaz głosowań.pdf (45,57KB)
PDFOświadczenie radnego Dudy (889,29KB)