Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14.04.2021

 

Protokół Nr XXX/2021

XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu

 


Obrady rozpoczęto 14-04-2021 o godz. 14:22 a zakończono o godz. 15:29 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lech Duda

4. Lesław Kuśnierz

5. Czesław Lach

6. Stanisław Babiniec

7. Barbara Drzał

8. Paweł Chruściel

9. Agata Mormul

10. Bartłomiej Górka

11. Małgorzata Król

12. Zuzanna Rogowska

13. Małgorzata Bajer

14. Beata Głogiewicz

15. Zofia Janusz

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator,

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

- Sekretarz Gminy – Aneta Kopeczek

- Radca prawny- Adam Biernacki

- Edward Bondarewicz – dyrektor Gminnego Zespołu Lecznictwa otwartego

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (14:22)

 

Przewodniczący Rady Pan Mirosław Skoczylas stwierdzając wymagane kworum otworzył XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kietrzu. Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

 

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:28)

Pani Burmistrz złożyła wniosek o rozszerzenie przedstawionego porządku obrad o dwa punkty:

3.5 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok

3.6 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkty 3.5 i 3.6   i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Agata Mormul, Małgorzata Król, Lech Duda, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz,Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie porządku obrad po zmianach  i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Agata Mormul, Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Lech Duda, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Rozpoczęcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3.  Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1   zmiany Uchwały nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada     

             2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kietrz na 

lata 2016-2023”;​​​

3.2  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w
       Kietrzu  za rok obrachunkowy 2020;

3.3  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich,
       oznaczonej działką nr 53, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

3.4  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic
      Głowackiego i Szkolnej, oznaczonej działką nr 2034/2 i 2459, stanowiącej własność
      Gminy Kietrz.

3.5  zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok

3.6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4. Zakończenie obrad.

 

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

3.1.zmiany Uchwały nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada  2016 r. w sprawie        
     przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kietrz na  lata 2016-2023”;

 

Komentarza do projektu uchwały pkt. 3.1  udzieliła Pani Burmistrz.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Paweł Chruściel, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXX/346/2021

 

3.2  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w
       Kietrzu  za rok obrachunkowy 2020;

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Agata Mormul, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Lech Duda, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXX/347/2021

 

3.3  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 53, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

 

Komentarza do projektu uchwały pkt. 3.3  udzieliła Pani Burmistrz.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Paweł Chruściel, Agata Mormul, Czesław Lach, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Beata Głogiewicz, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Małgorzata Bajer, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXX/348/2021

 

3.4  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej,

       oznaczonej działką nr 2034/2 i 2459, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

 Komentarza do projektu uchwały pkt. 3.4  udzieliła Pani Burmistrz..

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Barbara Drzał,Paweł Chruściel, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXX/349/2021

 

3.5  zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok

 

 Komentarza do projektu uchwały pkt. 3.5 i 3.6   udzieliła Pani Skarbnik.

 

Pan Lech Duda – ja chciałem dopytać, tam są takie zmiany w budżecie i jest taka kwota 12 000,00 zł na doposażenie wozu strażackiego. O jaki samochód chodzi?co tam trzeba doposażyć?

 

Pani Skarbnik – na początku roku była zaplanowana kwota na certyfikaty dla samochodów OSP . Teraz pracownik zwrócił się o zwieszenie, ponieważ kwota była niewystarczająca i trzeba było do planować  o te 12 000,00 zł, żeby te samochody mogły wyjechać.

 

 Pan Duda – tzn., że one były zakupione, a nie miały tego doposażenia ?

 

Pani sekretarz – to jest niezbędny certyfikat, aby dopuścić samochód do poruszania się.

 

Pani Mirosław Skoczylas – ja dopowiem, bo rozmawiałem z prezesem Tomaszek Głuszkiem, te samochody były kupione w Polsce, ale są sprowadzone z zagranicy  i jeżeli maja działać jako wozy bojowe na Polskę muszą mieć dopuszczenie, czyli certyfikat. To jest jakby badanie techniczne tego pojazdu i nadaje się certyfikat.

 

Pan Lech Duda – i o to mi chodziło, czy sprzęt musimy kupić czy po prostu na te badania.

 

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (14)

Czesław Lach, Agata Mormul, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Lech Duda

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Damian Bosowski

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

UCHWAŁA NR XXX/350/2021

 

3.6 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Damian Bosowski

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

UCHWAŁA NR XXX/351/2021

 

 

Pani Burmistrz poprosiła o wyrażenie opinii w dwóch sprawach:

- w sprawie wyrażenia opinii odnośnie centrum przesiadkowego

 

Nasze centrum przesiadkowe jest w stanie opłakanym i umawialiśmy  się kiedyś, że będziemy się starali to miejsce doprowadzić do jako takiego wyglądu, jako takiej funkcjonalności i efektywności. Nasz Referat Nieruchomości prowadził rozmowy od kilku tygodni z właścicielem działki, na której posadowiony jest nasz przystanek. Te rozmowy zostały w pewnym sensie sfinalizowane w ostatnich dniach w taki oto sposób, że właściciel tej działki udzieli nam takiej promesy na użyczenie tego gruntu. My będziemy się starali, żeby to było użyczenie, którego skutkiem docelowym byłoby przeniesienie własności na gminę Kietrz. Na razie mamy promesę użyczenia. Ona będzie skutkowała tym, że będziemy mogli zawrzeć umowę i utwardzić część tej działki, będziemy mogli tam postawić z dwie wiaty, dokonać odpowiednich nasadzeń i spowodować, że ten nasz przystanek główny będzie naprawdę przystankiem głównym. Poprosiłam Pana zastępcę o takie wstępne oszacowanie kosztów tej inwestycji i ono wskazuje na kwotę ok 200 000,00 zł. Jest kwota orientacyjna, jeśli dodamy do tego te pieniądze, których się spodziewamy z Funduszu Dróg Samorządowych teraz już nazwany Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg na ulicę Długą w tej części gminnej, to mielibyśmy już taki kompleks, którego nie musielibyśmy się wstydzić.

 

Chciałam Państwa poprosić w tym momencie o wyrażenie wstępnej opinii do tej przedstawionej przeze mnie propozycji w postaci głosowania, nie będzie tak akt prawa miejscowego. Będzie to rodzaj takiej technicznej uchwały intencyjnej i ona da nam zielone światło do dalszych rozmów  z właścicielem gruntu. Proszę o przeprowadzenie technicznego głosowania, tak aby gmina wiedziała w którym kierunku pójść.

 

Mirosław Skoczylas – czy jest możliwość, aby tą inwestycje przeprowadzić razem, czyli tą ulice Długą i budowa tego centrum przesiadkowego?

 

Pani Burmistrz – tak by było najlepiej, ale na ta chwile nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Już kilka miesięcy temu otrzymaliśmy informację, że nasze dwie ulice: Długa w Kietrzu i Krasickiego w Pilszczu są wpisane na listę główną, tej która idzie wprost do Ministerstwa, ale ciągle nie wiemy kiedy otrzymamy te informację obowiązującą i kiedy spłynie umowa, którą będziemy mogli podpisać. Nie wiemy też jak długo będą trwały rozmowy z właścicielem działki, na której posadowiony jest przystanek. To co mogę obiecać, to to, że będziemy dążyć, aby obie te inwestycje przeprowadzić w tym samym mniej więcej czasie. Byłoby idealnie, gdy się udało to zrobić w jednym przetargu.

 

Pan Lech Duda – czy to miałoby być zrealizowane jeszcze w tym roku?

 

Pani Burmistrz – jeżeli byśmy chcieli, aby była to inwestycja, która by się sprzęgała z ta na ulicy Długiej, to musiałoby być w ty roku. Bo tę inwestycję, ul. Długa musimy zrealizować do końca roku i dobrze by było zrobić to za jednym razem. Jestem po rozmowach z Panią skarbnik i te rozmowy dały mi asumpt do tego, że z państwem rozmawiać.

 

Pan Lech Duda – czyli jak otrzymamy dofinansowanie na ulicę Długa to będziemy to robili tak?

 

Pani Burmistrz – chcielibyśmy to zrobić w jednym czasie.

 

Pan Mirosław Skoczylas – chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że myśmy w planach mieli budowę takiego centrum przesiadkowego. W pierwszej wersji chodziło o działkę u zbiegu ul. Długiej i Traugutta, później padły propozycje , że na ulicy Okopowej. Myślę, że tutaj byłoby idealnie, gdyby to by w tym miejscu w którym jest , bo to jest też kwestia  przyzwyczajenia naszych mieszkańców. 

 

Pani Burmistrz – myślę, że byłoby to lepiej społecznie odbierane, żeby to zrobić w miejscu do którego nasi mieszkańcy się przyzwyczaili to po pierwsze, a po drugie gdybyśmy się zdecydowali na inwestycje przy ul. Okopowej, to co z tym miejscem? Trudno zakładać, że właściciel działki zajął by się natychmiast uporządkowaniem tego miejsca.

 

Pan Bartłomiej Górka – ja się z Panią zgadzam, że warto by było zadbać o to miejsce i przejąć i doprowadzić do należytego porządku. Chciałbym jednak dopytać czy mamy jakiś pomysł na pozyskanie funduszy zewnętrznych na tą inwestycję?

 

Pani Burmistrz – na pozyskanie środków zewnętrznych nie mamy pomysłu z jednego prostego powodu, że nasz Referat rozejrzał się za środkami zewnętrznymi przeznaczonymi na centra przesiadkowe i na tą chwilę takich naborów nie znalazł.

Pan radny Górka – ale jakby się pojawiły takie środki to jak najbardziej będziemy składać?

 

Pani Burmistrz – oczywiście.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie opinię:

- w sprawie wyrażenia opinii odnośnie centrum przesiadkowego

 

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

 

- w sprawie wyrażenia opinii odnośnie inwestycji dotyczącej ul. Matejki, ul. Głubczyckiej i ul. Wojska Polskiego

 

Pani Burmistrz – podczas ostatniej dyskusji zdecydowaliście Państwo, że w tym roku gmina Kietrz będzie wnioskowała o środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwie dogi , mianowicie na ul. Różaną w Kietrzu i na ul. Mickiewicza w Dzierżysławiu Chciałabym Państwa zapytać czy nie uznalibyście za  sensowne, aby o te środki z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zabiegać także o jeszcze jeden dość pokaźny fragment mieszczący się w Kietrzu. Mianowicie chodzi mi o ulicę Głubczycką, ale w części gminnej, czyli od skrzyżowania ul. Głubczyckiej z ul. Niepodległości do rynku, potem ulice Matejki od budynku urzędu do skrzyżowania ul. Matejki z ul. Traugutta. Gdyby udało nam się zrobić to, o czym państwo przed chwila zadecydowaliście to byłyby to ostatnie drogi gminne w centrum, w stanie takim, że gmina musi zadbać o to, żeby dokonać tam przebudowy. Mielibyśmy już naprawdę centrum Kietrza w stanie, którego nie musielibyśmy się wstydzić. Prosiłam nasz Referat Budownictwa, aby dokonał analizy jaki to byłby orientacyjny koszt. Zakres robót obejmowałby frezowanie
i wymianę nawierzchni asfaltowej i to oszacowano na długości ok 520 metrów bieżących na kwotę mniej więcej 250 000,00 zł. Natomiast na odcinku ul. Wojska Polskiego i Traugutta, tam należałoby także wymienić odcinek kanalizacji deszczowej i to kosztowałoby ok 300 000,00 zł, czyli łącznie ok 550 000,00 zł. Najmniej możemy pozyskać 60% dofinansowania. Wniosek składamy w tym roku, ale byłoby to zadanie na przyszły rok. Bardzo proszę o podobny sposób procedowania.

 

Pani Agata Mormul. - uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza, że my jako komisja miejska braliśmy pod uwagę ulicę Matejki. Także jestem jak najbardziej za.

 

Pani Małgorzata Król – j tez jestem za tym, bo jak żeśmy obchodzili z komisja to w tym miejscu jest bardzo zniszczona ta nawierzchnia, chodnik jet zrobiony także tylko zostało położenie tego dywanika. Tam jest targowisko, dużo ludzi tam przebywa. Także bardzo bym prosiła, żeby większość była za.

 

Pan Lech Duda – ja się bardzo ciesze, że jest takie zaangażowanie, ale chciałbym żeby nie zapominać o tym, że gmina ma dwanaście sołectw i miasto i bym prosił, żeby Pani Burmistrz się upominała troszeczkę za tymi wioskami. Ja wiem, że są potrzeby remontu tych dróg, ale są drogi w gorszym stanie, gdzie należałoby zwrócić na to uwagę . Komisja wiejska chodziła po miejscowościach i tam tez są drogi, które należałoby zrobić. Fajnie, że jest dużo inicjatyw, ale ja bym tak bardzo prosił, aby to tak równoważyć troszkę, żeby nie zapominać o miejscowościach wiejskich, gdzie drogi są w opłakanym stanie.

 

Pani Burmistrz – szanowny Panie Radny. Jeśli z Pana wypowiedzi miała wynikać teza, że ne dbam o sołectwa to pozwolę się z Panem nie zgodzić. Chciałam przypomnieć, że od jutra najprawdopodobniej rozpocznie się remont ul. Kościuszki w Dzierżysławiu, że Pilszcz  i ul. Krasickiego mamy właściwie obiecaną z Funduszu Dróg Samorządowych, że w planach jest złożenie wniosku na ulicę , którą wskazała komisja wiejska  tj. na ul. Mickiewicza w Dzierżysławiu oprócz tych w Kietrzu. Myślę, że w jakimś sensie to co robimy ma się równoważyć, taki był zamysł. Nie chciałabym, żeby gdzieś na świat, żeby ta teza, która jest nie prawdziwa, żeby ona wypływała.

 

Pan radny Duda – ja nie powiedziałem, że Pani nie dba , ja tylko powiedziałem, że jak mówi Pani o inwestycjach w mieście to żeby zwrócić uwagę na wioski nic poza tym. Liczebność w mieście i sołectwach jest porównywalna. Chodzi mi o kwoty, wiadomo inne są wydatki w większych aglomeracjach a inne w mniejszych, więc jeżeli mówimy o kwocie ok 500 000,00 zł w mieście to niech będą ze trzy drogi na wioskach w porównywalnej cenie ok 500 000,00 zł i tylko to miałem na myśli, a nie to , że Pani nie dba.

 

Pani Beata Głogiewicz – to dlaczego byłeś przeciw Kozłówce, można było robić, to droga nie potrzebna.

 

Pan radny Duda – to nie była droga akurat publiczna tylko transportu rolnego.

 

Pan Mirosław Skoczylas – proszę nie wchodzić w polemikę.

 

Panie Beata Głogiewicz – nikt się nie kłóci, zadałam proste pytanie, bo mieszkańcy Kozłówki chcieli tylko tej drogi nic więcej.

 

Pan Mirosław Skoczylas – tak jak Pani Burmistrz wspomniał, mamy te listy zrobione, które robiły komisja wiejska i miejska i to została zaakceptowane przez całość rady i rok rocznie będziemy robić jedna drogę z wioski, druga z miasta. Kolejna z listy niech będzie ze wsi składana.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie opinię:

- w sprawie wyrażenia opinii odnośnie inwestycji dotyczącej ul. Matejki, ul. Głubczyckiej i ul. Wojska Polskiego

 

 

ZA (11)

Agata Mormul, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Barbara Drzał

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

Pani Burmistrz – chciałabym nawiązać do takiego projektu, w którym braliśmy  udział „Rowerem po szlaku atrakcji regionu”. Efektem tego projektu były m.in. wiaty, które powstały w naszej jamie, witacz, który powstał na naszej drodze w kierunku na Czechy. To o powstało dalekie jest od tego, czego oczekiwaliśmy. O tym się mówi, pisze i mieszkańcy również do nas dzwonią . Zacznę od genezy. Te wiaty są efektem skorzystania ze źródła finansowania z Interreg 5. W 2019 r. 24 października uzyskaliśmy informacje o kwalifikowalności wniosku i przekazaniu do następnego etapu naszego wniosku. 13 grudnia 2019 r. uzyskaliśmy informacje o dofinansowaniu. W lutym 2020 podpisaliśmy umowę. 1 kwietnia 2020 roku ogłosiliśmy przetarg. 5 maja otworzyliśmy oferty przetargowe - wpłynęła jedna oferta. 11 maja wybraliśmy wykonawcę, 26  maja podpisaliśmy umowę. Wykonawca miał od tego momentu 3-miesięczny termin wykonania. 28 sierpnia aneksowaliśmy umowę i wydłużyliśmy ją o jeden miesiąc . 25 września aneksowaliśmy o kolejny miesiąc na prośbę wykonawcy. Kiedy widzieliśmy, że postępy prac są niezadowalające z dwóch powodów , raz że prace idą zbyt powoli a dwa, że to co powstaje już nosi znamiona pewnych usterek, kontaktowaliśmy się telefonicznie i wizytowaliśmy, przede wszystkim zastępca Pan  Marceli Głogiewicz. We wrześniu 2020 roku, październiku i listopadzie wykonaliśmy mnóstwo połączeń telefonicznych do wykonawcy (bilingi są do wglądu). Połączenia i wizyty miały na celu nakłonienie do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez rezultatu. 11 grudnia odbyły się oględziny i sporządzenie protokołu odbioru ze wskazanymi usterkami,przy czym nie odebranie groziło zagrożeniem tego projektu ze względu na jego rozliczenie na koniec 2020 r. W protokole wskazano termin usunięcia usterek do 31.03.2021 r. 28 grudnia w związku ze zwłoką realizacji zadania, która wynosiła 45 dni naliczono wykonawcy kare 7527,60 zł . 23 marca wysłaliśmy zawiadomienie o przeglądzie gwarancyjnym. 7 kwietnia odbył się ten przegląd, odbyły się oględziny przeglądu pogwarancyjnego, na który wykonawca się nie stawił. 12 kwietnia przesłaliśmy informację wraz z protokołem pogwarancyjnym. Termin wykonania usterek ustalono do 23 kwietnia. Po upływie tego terminu wyślemy wezwanie przedsądowe. Wydaje mi się, że wykonawca był przez nas bardzo należycie nadzorowany i mamy dokumenty, które to potwierdzają. Niestety trafiliśmy na wykonawcę, który nie wywiązał się należycie ze swojego zadania. Nie mieliśmy tez wyboru, był to jedyny oferent. Będziemy robili wszystko, aby te usterki zostały usunięte.

 

Pani sekretarz – szanowni Państwo  Radni chciałabym przypomnieć o zbliżającym się terminie składania  oświadczeń majątkowych, który upływa 30 kwietnia. Przypomnę – dwa egzemplarze oświadczeń i kopia rocznego zeznania podatkowego.

 

4. Zakończenie obrad (15:29).

 

Sesję zakończono o godz. 15.29

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   

                                                                                                       /-/  Mirosław Skoczylas

 

 

PDFXXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf (33,34KB)
 

 

 

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz