ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Kietrz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Szczegóły informacji

Uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Kietrz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział: Ochrona środowiska

Ogłoszono dnia: 2006-07-07 13:35:50

Telefon kontaktowy

077/ 485 43 56 w. 22 lub 34

Wymagane Dokumenty

Podstawa prawna
- Art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13.09.1996r. (tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 236 poz. 2008 z późn zm.)
 
I. Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:(patrz załącznik)
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Dodatkowo:
- przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
 
II. Opłaty
Opłata skarbowa: - wniosek – 5 zł, - każdy załącznik – 0,50 zł, - od zezwolenia na wykonanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 100 zł - od zezwolenia na wykonanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 100 zł
 
III. Termin udzielenia odpowiedzi
- 2 miesiące od uzyskania kompletu dokumentów,
 
IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
 
V. Tryb odwoławczy
- Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kietrzu
Opłata skarbowa: - za odwołanie – 5zł, - za załącznik – 0,50 zł,
 
VI. Inne informacje
- Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji przeprowadza kontrolę postępowania z odpadami komunalnymi i zgodności z przedstawionym wnioskiem. Jeżeli strona nie dostarczy wymaganych dokumentów zostanie wezwana do ich uzupełnienia. Jeżeli podmiot, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków. Jeżeli podmiot nadal narusza te warunki, organ może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2006-07-07 13:33:07
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2006-07-07 13:33:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Data udostępnienia informacji: 2006-07-07 13:35:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Data ostatniej zmiany: 2006-07-07 15:33:07
Artykuł był wyświetlony: 154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu