ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Szczegóły informacji

Zezwolenie na prowadzenie działalności usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Wydział: Ochrona środowiska

Ogłoszono dnia: 2003-09-01 14:01:22

Wymagane Dokumenty

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
Nr tel. 485 43 56 wew. 34
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13.09.1996r. ( Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm. ).
 1. Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Załączniki do wniosku:
 • przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewową.
II. Opłaty
Opłata skarbowa:
 • wniosek – 5 zł.,
 • każdy załącznik – 0,50 zł.,
 • decyzja – 100 zł.
III. Termin udzielenia odpowiedzi
 • 2 miesiące od uzyskania kompletu dokumentów.
IV. Jednostka odpowiedzialna
  Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Melioracji, pok. nr 2
V. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu.
Opłata skarbowa:
 • za odwołanie – 5 zł.,
 • za załącznik – 0,50 zł.
VI. Inne informacje:
Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Melioracji przeprowadza kontrolę postępowania z odpadami niebezpiecznymi i zgodności z przedstawionym wnioskiem. Jeżeli strona nie dostarczy wymaganych dokumentów zostanie wezwana do ich uzupełnienia. Jeżeli podmiot, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków. Jeżeli podmiot nadal narusza te warunki, organ może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Zuzanna Świerc Data wytworzenia informacji: 2003-09-01 14:01:22
Osoba, która odpowiada za treść: Zuzanna Świerc Data wprowadzenia do BIP 2003-09-01 14:01:22
Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc Data udostępnienia informacji: 2003-09-01 14:01:22
Osoba, która zmieniła informację: Zuzanna Świerc Data ostatniej zmiany: 2003-09-01 16:01:22
Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu