ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zameldowanie/wymeldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące

Szczegóły informacji

Zameldowanie/wymeldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące

Wydział: Ewidencja ludności

Ogłoszono dnia: 2003-07-31 13:51:59

Wymagane Dokumenty

Zakres:
Zameldowanie/wymeldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące.
Miejsce załatwienia:
Referat Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności
Kietrz, ul. Głubczycka 22, tel. 485 44 16 (budynek USC)
Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:
 • wypełniony formularz (druk) meldunkowy,
 • dowód osobisty,
 • książeczka wojskowa – dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
 • odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Wynik sprawy – sposób załatwienia:
 • zameldowania dokonuje się odręcznie i wydaje poświadczenie dokonanej czynności meldunkowej,
 • dokonuje się wpisu w książeczce wojskowej lub potwierdzeniu zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.
Termin – czas trwania sprawy:
 • niezwłocznie w obecności osoby zainteresowanej,
 • zameldowanie przez wydanie decyzji administracyjnej – w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
Uwagi:
 • przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące najemca (osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel lokalu) jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące oraz przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
 • w sytuacji ubiegania się o zameldowanie na pobyt stały należy przedłożyć zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego,
 • w przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce pobytu,
 • w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba,
 • za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich pobytu,
 • w przypadku gdy dane zgłoszone na druku meldunkowym budzą wątpliwości, o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Zuzanna Świerc Data wytworzenia informacji: 2003-07-31 13:51:59
Osoba, która odpowiada za treść: Zuzanna Świerc Data wprowadzenia do BIP 2003-07-31 13:51:59
Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc Data udostępnienia informacji: 2003-07-31 13:51:59
Osoba, która zmieniła informację: Zuzanna Świerc Data ostatniej zmiany: 2003-07-31 15:51:59
Artykuł był wyświetlony: 243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu