Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu:

 

trzeci, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pilszczu, oznaczonej działką nr 1032 i 1033 o łącznej powierzchni 0,8500 ha, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 14.04.2021 r., zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Elżbieta Sokołowska

Kierownik Ref.Gospodarki Nieruchomościami

 

Kietrz, 14.04.2021 r.

Wywieszono na tablicy przed siedzibą Urzędu

Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 14.04.2021 r. do 21.04.2021 r.