Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/343/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości położonejw Ściborzycach Wielkich 63 stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, ust 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz najemcy, nieruchomości położonej w Ściborzycach 63, obejmującej działkę gruntu nr 218 o pow. 0,0522 ha, k.m.2, obręb Ściborzyce Wielkie, której częścią składową jest budynek jednorodzinny, mieszczący jeden lokal mieszkalny, zapisaną w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021167/8 na własność Gminy Kietrz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/343/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości położonejw Ściborzycach Wielkich 63 stanowiącej własność Gminy Kietrz.pdf