Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/341/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Głubczyckiej 28, stanowiących własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.),

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1B, usytuowanego, w budynku mieszkalnym, oznaczonym adresowo 3 Maja 3 wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych oraz udziałem w działce gruntu nr 46/8 o pow. 0,952 ha, k.m.5 obręb Kietrz i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w tym budynku. Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00035843/2 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.
§ 2. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego, w budynku mieszkalnym, oznaczonym adresowo Głubczycka 28 wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych oraz udziałem w działce gruntu nr 1639 o pow. 0,0760 ha, k.m.4 obręb Kietrz i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w tym budynku. Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00031964/8 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.
§ 3. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, usytuowanego, w budynku mieszkalnym, oznaczonym adresowo Głubczycka 28 wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych oraz udziałem w działce gruntu nr 1639 o pow. 0,0760 ha, k.m.4 obręb Kietrz i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w tym budynku. Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00031964/8 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/341/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Głubczyckiej 28, stanowiących własność Gminy Kietrz.pdf