Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/339/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.).

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 98% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Kietrzu, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu, który zostanie ustanowiony na nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Wojska Polskiego nr 21, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1954/1 k.m.17 o pow. 0,1327 ha, objętej księgą wieczystą nr KW nr OP1G/00021692/7, stanowiącej własność Gminy Kietrz, wykorzystywanej na cele statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Kietrzu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/339/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.pdf