Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 22 marca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1  k.m.19 o łącznej  powierzchni  0,0653 ha, obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00032626/4, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

W wyznaczonym terminie dwie osoby wpłaciły wymagane wadium w kwocie 3 200,00 zł.

Do przetargu  dopuszczono 2 osobę, niedopuszczonych – brak.

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 32 000,00 zł

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 33 050,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt 00/100)

 

Przetarg wygrała  Pani Bernadeta Rzeszowska

 

 

 

 

 

 

 

Kietrz, dn. 22.03.2021 r.

 

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 22.03.2021 r. do 29.03.2021 r.