Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PORZĄDEK XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
TRYB OBRAD: SESJA ZDALNA
TERMIN: 25 MARCA 2021 ROKU, godz. 15:00


PORZĄDEK OBRAD:
1. Rozpoczęcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2021 roku.
4. Informacje:
4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;
6.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
6.3 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2021 roku;
6.4 udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
6.5 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie”;
6.6 uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024;
6.7 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
6.8 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Kietrzu, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu;
6.9 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
6.10 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Głubczyckiej 28, stanowiących własność Gminy Kietrz;
6.11 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz
6.12 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich 63 stanowiącej własność Gminy Kietrz
6.13 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Okrzei 11 oraz przy ul. Matejki 6, stanowiących własność Gminy Kietrz
6.14 zmiany uchwały Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania
8. Oświadczenia radnych.
9. Informacje bieżące.
10. Zakończenie obrad.